Diemen – Wilhelminastaete

Herbestemming van bankgebouw tot seniorenhuisvesting.