Auteurs van De Olifantenkooi #5 in gesprek – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Slideshow De auteurs van De Olifantenkooi #5 kwamen op 17 november 2010 bijeen om verder te praten over hun bijdragen en hun visie op hun eigen rol en die van andere partijen in de toekomst. De crisis in de bouwsector is niet iets van voorbijgaande aard. De eerste klappen vielen bij de architectenbureaus, maar nu zijn projectontwikkelaars op […]


De Olifantenkooi in Staphorst: selectie team 2 bekend – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Foto Gemeente Staphorst De gemeente Staphorst wil zijn winkelareaal grondig herzien en eventueel uitbreiden. Van belang is daarbij het koppelen van het winkelaanbod aan het centrale plein. Provincie Overijssel en de gemeente Staphorst willen deze opgave niet meteen ‘in de markt zetten’, maar zich eerst oriënteren op de mogelijkheden binnen de huidige context en ontwikkelingen […]


Netwerkbijeenkomst De Olifantenkooi: Ontwinkelformules – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

In de stad staat steeds vaker winkelruimte leeg. Door toenemende internetverkoop en vergrijzing, teruglopende koopkracht en speculatiebouw zijn winkels in toenemende mate een zorgenkind. Winkeliers klagen over oneerlijke concurrentie met online shops, gemeenten maken zich zorgen over de gaten in de winkelstraten en pandeigenaren krijgen hun panden niet verhuurd. Tegelijkertijd ontstaan op allerlei plaatsen nieuwe […]


Presentatie De Olifantenkooi #2 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Naar aanleiding van het tweede nummer van De Olifantenkooi organiseerde Architectuur Lokaal een discussieavond, ‘De ontwikkelende architect en de ontwerpende ontwikkelaar’. De titel van het pamflet is ontleend aan een, nog altijd actuele, architectuurkritiek van Geert Bekaert uit 1965. Als eerbetoon aan de nestor van de moderne architectuurkritiek, maar ook als metafoor voor schaal en maat, kracht en […]


Feestelijke lancering De Olifantenkooi – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 30, 2023

Discussieavond naar aanleiding van het eerste nummer van De Olifantenkooi, een pamflet in de kwartaaluitgave Architectuur Lokaal. In de bestaande architectuurbladen komen architecten en opdrachtgevers nauwelijks zelf aan het woord, laat staan dat ze met elkaar in debat gaan. In De Olifantenkooi biedt Architectuur Lokaal een podium voor een nieuwe (of heel ouderwetse) vorm van […]