Winnaar Gouden Piramide 2003 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 27, 2023

De rijksprijs werd door de Minister van VROM, mevrouw Sybilla M. Dekker uitgereikt aan Vereniging Natuurmonumenten met de projecten de Uitkijktoren Fochteloerveen te Ravenswoud, Landgoed Koningshof te Overveen en Paviljoen de Posbank bij Rheden. De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening en is […]


Brede scholen voor Vlaanderen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Excursie naar drie brede scholen voor een delegatie van het Vlaams Parlement (commissie Onderwijs) die met de Vlaams Bouwmeester een bezoek bracht aan Utrecht. Bezocht werden Opvangcluster Vleuten De Meern en Forum ’t Zand in Leidsche Rijn en Hart van Noord, Kanaleneiland Utrecht. De Vlaamse parlementariërs waren met name geïnteresseerd in de organisatie en verantwoordelijkheden […]


Het Tweede Begin: meer doen met bestaand vastgoed in de zorg – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Tweede van een reeks van drie onderzoeken naar herbestemming en gebouwen voor wonen en zorg. Dit onderzoek van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal laat zien dat herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg winst oplevert voor cliënten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving. De voordelen komen tot uiting in betere aansluiting bij de vraag, kwaliteit, […]


Welstand op een nieuwe leest – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Onderzoek Architectuur Lokaal in opdracht van de Rijksbouwmeester naar de mogelijkheden voor verbetering van de doelmatigheid en inzichtelijkheid van de welstandsadvisering 1999. De publicatie is uitverkocht.


Superman in de stad – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Slideshow Een stadsbouwmeester kan als vaste, onafhankelijk adviseur bijdragen aan eenduidig, deskundig, samenhangend beleid en de ontwikkeling van visies op ruimtelijke ontwikkelingen op lange termijn. Op welke wijze kan hij het gemeentebestuur van dienst zijn? Wat kan een wethouder of raadslid van hem verwachten, of van hem vragen? Met welke opdracht en onder welke condities […]


omgevingsvisie – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

nieuwsbericht | 23 juni 2022 De Nederlandse gemeenten werken aan hun omgevingsvisie: een strategische langetermijnvisie waarin zij hun identiteit en kwaliteiten beschrijven. Daarbij zetten zij hun ambities uiteen voor de fysieke leefomgeving in de komende 15 tot 25 jaar. De visies verwoorden de koers die de gemeenten willen… nieuwsbericht | 14 december 2021 De Nationale […]