Nu online: Nationale Enquête Advisering Omgevingskwaliteit – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Sint Jansbeek – Arnhem (foto Thea van den Heuvel). Programma: terugbrengen waterloop van 2,3 hectare. De beek verbetert de waterhuishouding, het stadsklimaat en de biodiversiteit. Ontwerp: Buro Poelmans Reesink. Opdrachtgever: gemeente Arnhem. Kwaliteitsteam: Zuidelijke Binnenstad Arnhem. Begin 2022 verschijnt er een evaluerend essay van Marieke Berkers over het tienjarig bestaan van dit kwaliteitsteam. De Nationale […]


Publicaties – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

De publicatie AAARO, Vier jaar ontwerpkracht in Nederland geeft een indruk van de projecten die vanaf 2013 zijn uitgevoerd in het kader van de ’ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016’, die hiermee is afgesloten. Architectuur Lokaal volgde de resultaten van de programma’s en Download pdf (gratis)Meer informatie Architectuur Lokaal, 2008 De basis van de brede […]


Aanmelding openbare colleges Landschap met Dirk Sijmons geopend – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Op 15 oktober gaat de zevendelige reeks openbare colleges ‘Landschap met Dirk Sijmons’ van start. De colleges worden, telkens met coreferenten, maandelijks gehouden in Utrecht. Dirk Sijmons is emeritus hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TU Delft en heeft een lange staat van dienst en toont zich in zijn publicaties nauw betrokken bij de ontwikkelingen die plaatsvinden […]


Wethoudersestafette – Gesprekken over bouwcultuur – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Zestien Nederlandse wethouders vroegen de afgelopen vier jaar naar elkaars ervaringen bij ruimtelijke opgaven in Nederland. Dwars door partijpolitieke grenzen reiken zij elkaar ideeën aan. De open brieven van de Wethoudersestafette – Gesprekken over bouwcultuur, die van 2008 tot 2012 werden gepubliceerd in het kwartaaltijdschrift Architectuur Lokaal, geven inzicht in de dagelijkse praktijk van de publieke […]


Niet Grijs! / Publiek opdrachtgeverschap #1 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1994 werden de nieuwe bestuurders ingevoerd in het gemeentelijk architectuurbeleid, op een gezamenlijk initiatief van Architectuur Lokaal en het NAi. Doel van het project Niet Grijs! architectuur en lokaal bestuur was informatieoverdracht aan nieuw aangetreden wethouders over het voeren van een inspirerend architectuur- en stedenbouwkundig beleid op gemeentelijk en regionaal […]


Debat ruimtelijk beleid in Italië aan de hand van Nederlandse ervaringen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 25, 2023

Op 10 juli 2018 vond in Rome het eerste van vier debatten plaats over de vraag of een wet voor architectuur kan bijdragen aan de kwaliteit van stedelijke ontwikkeling in Italië. Wethouders uit de gemeenten Prato en Bergamo namen deel aan de discussie, onder leiding van architect Alberto Iacovoni, evenals Margherita Guccione, architect/directeur MAXXI en […]