Bouwmeesters

Bouwmeesters

Gemeente Amstelveen

2017 - heden | Marijn Schenk | Stadsbouwmeester Sinds 1 januari 2017 is Marijn Schenk stadsbouwmeester van de gemeente Amstelveen. Hij geeft welstandsadviezen bij vergunningsaanvragen in de gebieden met een bijzonder welstandsregime, zoals het Stadshart, de Amsteldijk en de jaren dertig wijken....

Gemeente Haarlem

2019 - heden | Willem Hein Schenk | stadsadviseur Het college van burgemeester en wethouders heeft per 1 mei (voor een periode van drie jaar) Willem Hein Schenk tot stadsarchitect van Haarlem benoemd. Met deze benoeming zorgt het college voor een onafhankelijk adviseur voor strategische...

Spoorbouwmeester

2018 - heden Eric Luiten | Spoorbouwmeester Eric Luiten is vanaf 1 januari 2018 Spoor­bouwmeester. Als Spoor­bouwmeester heeft Eric Luiten de taak (de directies van) ProRail en NS te adviseren over stedenbouw, architectuur, interieur, landschap en grafische vormgeving. Daarnaast is hij...

Gemeente Voorst

2012 - heden | Willem van Oorschot | Gemeentebouwmeester Sinds januari 2012 is Willem van Oorschot in vast dienstverband als gemeentebouwmeester met een breed takenpakket op het gebied van cultuurhistorie, stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit. De functie gemeentebouwmeester is vastgelegd in het...

Leo Van Broeck nieuwe Vlaamse Bouwmeester

nieuwsbericht | 8 juli 2016
Hoewel de Vlaamse regering bij haar aantreden in 2014 verklaarde dat ze het ambt van Vlaamse bouwmeester wilde afschaffen, is er nu toch voor gekozen om een nieuwe bouwmeester aan te stellen en daarbij een college van experts te benoemen. Vandaag is Leo Van Broeck voor vier jaar aangesteld als...

Provincie Fryslân

2008 - heden | Team Ruimtelijke kwaliteit provincie Fryslân Sinds 2008 beschikt de provincie Fryslân over een eigen ruimtelijk kwaliteitsteam. Het Team Ruimtelijke kwaliteit provincie Fryslân is een multidisciplinair team van deskundigen en adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van...

Provincie Groningen

2015 - heden | Francien van Soest | Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Francien van Soest is sinds 2015 provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit bij de provincie Groningen. In deze functie geeft zij beleidsadvies op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en landschap. Onderdeel...

Bouwmeestersdebat 2015

nieuwsbericht | 17 december 2015
Hoe beweeg je opdrachtgevers om meer kansen te bieden aan jonge architecten? Dat was een van de vragen die Rijksbouwmeester Floris Alkemade voorlegde bij het Bouwmeestersdebat 2015. Wellicht kan het Protocol Ontwerperselecties van de gemeente Rotterdam uitkomst bieden. Bij het debat,...

Provincie Utrecht

2015 - heden | Paul Roncken | adviseur ruimtelijke kwaliteit De provincie Utrecht werkt sinds 2009 met een onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit. Paul Roncken heeft deze functie per 1 december 2015 overgenomen van Ingeborg Thoral. Hij adviseert Gedeputeerde Staten van de provincie...

Provincie Noord-Brabant

2014 - heden | Anne van Kuijk | Eltjo Kugel | provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit Anne van Kuijk en Eltjo Kugel zijn de provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARK’s) van de provincie Noord-Brabant. Zij vervullen deze taak naast hun andere werkzaamheden bij de provincie...