Bouwmeesters

Bouwmeesters

Almere

2008 - | Winy Maas | stadsbouwmeester | supervisor Winy Maas werd in 2008 door de gemeente Almere aangetrokken als stadsbouwmeester om de schaalsprong in goede banen te leiden. Vanaf 2012 werkt hij als supervisor om de stedenbouwkundige plannen voor de groei van Almere te bewaken en te...

Alphen aan den Rijn

1997 - 2012 | Gunnar Daan | coördinerend architect Gunnar Daan was van 1997 tot 2012 in functie als coördinerend architect (extern 0,1fte) bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Gedurende deze periode is stedenbouw als ontwerptaak is een grotere rol gaan spelen, vooral ook de inrichting van de...

Amersfoort

2019- heden | Micha de Haas | interim stadsbouwmeester Op 5 november 2019 heeft de gemeenteraad van Amersfoort Micha de Haas benoemd als interim stadsbouwmeester. In die rol zal Micha de Haas zich in eerste instantie voornamelijk richten op de uitvoering van het welstandsbeleid in de...

Amstelveen

2017 - heden | Marijn Schenk | Stadsbouwmeester Sinds 1 januari 2017 is Marijn Schenk stadsbouwmeester van de gemeente Amstelveen. Hij geeft welstandsadviezen bij vergunningsaanvragen in de gebieden met een bijzonder welstandsregime, zoals het Stadshart, de Amsteldijk en de jaren dertig wijken....

Arnhem

2007 - heden | Luuk Tepe | stadsbouwmeester Openbare Ruimte Luuk Tepe is sinds 2007 in functie als stadsbouwmeester Openbare Ruimte (vast). Hij is aangesteld door het College van B&W; de functie is omschreven in de aanstellingsbrief: "De stadsbouwmeester adviseert over de strategische...

Assen

2006 - 2013 | Wybe Nauta | stadsarchitect Wybe Nauta werd als stadsarchitect aangesteld door de directeur Stadsontwikkeling namens het College van B&W(vast, 1 fte). Zijn functie was vastgelegd in een functieboek: “Door initiatieven, advisering en communiceren mede vormgeven aan de...

Delft

september 2019 - heden | Tako Postma | stadsbouwmeester Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad van Delft Tako Postma benoemd als nieuwe stadsbouwmeester. Delft staat voor een stevige verstedelijkingsopgave. De stad groeit; het aantal bedrijven neemt toe, en mede vanwege een omvangrijke...

Den Haag

Maarten Schmitt | stadsstedenbouwer 1998 - 2009
1998 - 2009 | Maarten Schmitt | stadsstedenbouwer Maarten Schmitt was van 1998 tot 2009 4 dagen per week in vast dienstverband stadsstedenbouwer van de gemeente Den Haag. Zijn functieomschrijving was: onafhankelijk adviseur van het College van B&W. Hiernaast was hij inhoudelijk...

Eindhoven

1993 - 2005 | Cees Donkers | stadsstedenbouwkundige Cees Donkers was stadsstedenbouwkundige in vaste dienst (vast, 1fte) zonder formele status; hij fungeerde als ‘contactpersoon voor architectuurklimaat’. De functie stadsarchitect bestond niet in Eindhoven, maar was organisch gegroeid...

Emmen

2012 - heden | Geert Jan Jonkhout | Stadsbouwmeester Nieuwveense Landen Als Stadsbouwmeester Nieuwveense Landen maakt Geert Jan Jonkhout deel uit van het Kwaliteitsteam Nieuwveense Landen Meppel. Dit is een team van deskundigen van de gemeente Meppel dat de huizenbouwers in Nieuwveense Landen in...