Bouwmeesters

Gemeente Almere

2008 - (beëindigd) | Winy Maas | stadsbouwmeester | supervisor Winy Maas werd in 2008 door de gemeente Almere aangetrokken als stadsbouwmeester om de schaalsprong in goede banen te leiden. Vanaf 2012 werkte hij als supervisor om de stedenbouwkundige plannen voor de groei van Almere te...

Gemeente Alphen aan den Rijn

1997 - 2012 | Gunnar Daan | coördinerend architect  Gunnar Daan was van 1997 tot 2012 in functie als coördinerend architect bij de gemeente Alphen aan den Rijn (extern 0,1 fte). Gedurende deze periode is stedenbouw als ontwerptaak een grotere rol gaan spelen, vooral ook de inrichting van de...

Gemeente Amersfoort

2019 - heden | Micha de Haas | stadsbouwmeester Micha de Haas werd in 2019 door de gemeenteraad van Amersfoort benoemd tot stadsbouwmeester. In die rol richt hij zich in eerste instantie op de uitvoering van het welstandsbeleid in de gemeente. De stadsbouwmeester beoordeelt alle plannen waar een...

Gemeente Amstelveen

2017 - heden | Marijn Schenk | stadsbouwmeester Marijn Schenk is stadsbouwmeester van de gemeente Amstelveen sinds 1 januari 2017. Op 11 december 2019 werd hij herbenoemd voor een periode van drie jaar. Hij geeft welstandsadviezen bij vergunningaanvragen in de gebieden met een bijzonder...

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft sinds een halve eeuw geen stadsbouwmeester meer, maar daar gaat mogelijk verandering in komen. De functie werd voorheen onder meer vervuld door Hendrick de Keyser, Hein Berlage, Ben Merkelbach en, tot 1967, Christiaan Nielsen. Sindsdien is de functie opgeheven. In...

Gemeente Arnhem

2007 - heden | Luuk Tepe | stadsbouwmeester Openbare Ruimte Luuk Tepe is sinds 2007 in functie als stadsbouwmeester Openbare Ruimte. Hij werd aangesteld door het College van B&W. Zijn functie is als volgt omschreven in de aanstellingsbrief: "De stadsbouwmeester adviseert over de...

Gemeente Assen

2006 - 2013 | Wybe Nauta | stadsarchitect Wybe Nauta werd, namens het College van B&W van de gemeente Assen, door de directeur Stadsontwikkeling van Assen aangesteld als stadsarchitect (vast,1 fte). Zijn functie werd vastgelegd in een functieboek: “Door initiatieven, advisering en...

Gemeente Delft

2019 - heden | Tako Postma | stadsbouwmeester Delft staat voor een stevige verstedelijkingsopgave. De stad groeit, het aantal bedrijven neemt toe en, mede vanwege een omvangrijke ontwikkeling van de TU campus, Schieoevers en Station Delft Campus, wordt de druk op de stad groot. Het gemeentebestuur...

Gemeente Den Haag

2020 In Den Haag is de positie van stadsstedenbouwer vacant sinds januari 2020. Afhankelijk van de tijdgeest of de stedelijke opgaven vond voorheen supervisie plaats vanuit een onafhankelijke, externe positie of vanuit een meer interne rol. De eerdere stadsstedenbouwers adviseerden het...

Gemeente Eindhoven

1993 - 2005 | Cees Donkers | stadsstedenbouwkundige Cees Donkers was stadsstedenbouwkundige in vaste dienst van de gemeente Eindhoven (1 fte) zonder formele status. Hij fungeerde als ‘contactpersoon voor architectuurklimaat’. De functie stadsarchitect bestond niet in Eindhoven, maar was...