Ruimtelijke kwaliteit Hengelo – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Stadhuis Hengelo Hengelo werkt aan een visie op ruimtelijke kwaliteit voor de toekomst. De gemeenteraad heeft de grote lijnen hiervoor uitgezet en de kadernota Ruimtelijke Kwaliteit 2030 vastgesteld. Om het begrip ruimtelijke kwaliteit verder te concretiseren en daarover te communiceren vroeg de gemeente aan Architectuur Lokaal een cursus te organiseren. Daarbij kwamen de volgende thema’s […]


Volkshuisvestingsproject van de eeuw – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Verkiezing van het woningbouwproject van de eeuw, initiatief van Aedes ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Woningwet. Architectuur Lokaal nam deel aan de jury. De Amsterdamse P.L. Takbuurt is gekozen tot hét woningbouwproject van de twintigste eeuw. Tweede werd het complex De Eendracht aan de Vroesenlaan in Rotterdam en derde het Centraal-Wonenproject Wandelmeent […]


Zicht op Delft – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Stadhuis Delft De gemeenteraad van Delft vroeg eind 2005 om een discussie over ‘flankerend beleid’ op het gebied van architectuur. Daarmee wordt beleid bedoeld dat aanvullend is op en ondersteunend is bij de bestaande aanpak. In de voorbereiding op deze discussie bracht Architectuur Lokaal in beeld wat de aanpak is van laatste jaren. Dat is […]


Staatsbosbeheer – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Je bent nu hier: Home › Publiek › Staatsbosbeheer Nieuwsbericht 6 oktober 2022 Op 6 oktober heeft wethouder Joep van de Ven van de gemeente Oirschot het resultaat van de prijsvraag ‘Een Nieuwe Bouwcultuur. Biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot’ bekendgemaakt op de Floriade in Almere. Het team van stedenbouwkundige Dirk van Peijpe (De Urbanisten), […]


Europa en de architecten – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Stand van zaken in de discussie over Europese aanbestedingen van architectendiensten. Deze publicatie bevat een inventarisatie van de problemen zoals die zijn geïnventariseerd door het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal, verslagen van de gesprekken met publieke opdrachtgevers, architecten en adviseurs, het advies van Jan Brouwer, en een eerste kennismaking met de eerste digitale […]


Olifanten bij Grensconflicten – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juli 2, 2022

Als er één onderwerp actueel is, is het wonen. Iedereen heeft het erover, omdat het iedereen raakt. Er spelen grote vraagstukken: de verduurzaming van de bestaande voorraad, de betaalbaarheid van de nieuwbouw, het verhogen van de bouwproductie, de organisatie van het bouwproces en niet het minst: de sterk veranderde functie van de woning zelf. Hiernaast […]