Periodieke giften

Heeft u belang bij het werk van Architectuur Lokaal en het Steunpunt Architectuuropdrachten, of vindt u ons werk belangrijk? Voor periodieke giften is er nog meer belastingvoordeel. Wij zijn blij met elke bijdrage!

Wat is een periodieke gift?
Een periodieke gift is een gift aan een instelling met de status van ‘culturele' ANBI, die u voor minimaal 5 jaar afspreekt. Deze afspraak moet via een volmacht worden vastgelegd bij de notaris. Een periodieke gift met een notariële akte kunt u volledig aftrekken van uw belastbare inkomen.

Hoe kunt u een periodieke gift doen?
U print het volmachtformulier en stuurt het ingevuld en met een kopie van uw paspoort of rijbewijs aan Architectuur Lokaal. Wij sturen u de akte die de notaris op grond van uw volmacht heeft opgemaakt. U ondertekent de akte en stuurt die weer aan Architectuur Lokaal. De notaris passeert de akte en stuurt u een afschrift.De akte is het bewijs voor de belastingdienst dat uw giften volledig aftrekbaar zijn. U betaalt uw bijdrage op de manier die u heeft aangegeven op het volmachtformulier.

Verhoging belastingvoordeel voor particulieren
Vanaf 2012 geldt voor een periodieke gift aan Architectuur Lokaal geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Bovendien kunt u profiteren van de extra giftenaftrek aan een 'culturele' ANBI. U mag het bedrag van een gift aan Architectuur Lokaal bij de berekening van uw aftrekpost met 25% verhogen. Bij een gift van bijvoorbeeld € 200 trekt u € 250 af. U kunt deze aftrek verhogen tot maximaal € 1.250 (of: over een bedrag van maximaal € 5.000).

Extra belastingvoordeel voor ondernemingen
Vanaf 2012 zijn de drempelbedragen voor aftrek van giften van BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen aan goede doelen (ANBI’s) verruimd. Giften aan een 'culturele' ANBI leveren bovendien extra belastingvoordeel op: voor de vennootschapsbelasting mag 1,5 keer het bedrag van de gift afgetrokken worden. Bedraagt uw gift aan Architectuur Lokaal bijvoorbeeld € 2.000 dan mag u € 3.000 aftrekken (150%). Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Ondernemingen bieden extra ondersteuning aan Architectuur Lokaal met een periodieke gift.

Direct iets geven?
Wil u toch liever eenmalig bijdragen? Online doneren is de makkelijkste manier om het werk van Architectuur Lokaal te steunen. Een incidentele donatie is vanaf minimaal € 60 per jaar aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Klik op de rode donatieknop of lees hier meer over eenmalig geven.

Meer informatie
Ga naar de Belastingdienst voor meer informatie en rekenvoorbeelden voor de extra aftrek van giften aan culturele ANBI's. Kijk ook op Daar geef je om, de website van het ministerie van OCW waarop alles te lezen is over geven aan cultuur.
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail of bel naar Architectuur Lokaal, tel. 020 5304000.