Juryrapport prijsvraag Energie-landschap van de Toekomst

nieuwsbericht | april 15, 2024
juryrapport

Coöperatie NederLandBovenWater schreef de openbare prijsvraag Energielandschap van de Toekomst , Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied uit in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf. Gevraagd werd om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. Het juryrapport beschrijft het volledige verloop van de prijsvraag en de beoordeling, en bevat een overzicht van alle inzendingen.