Omgevingskwaliteit in gemeentelijke Omgevingsvisies – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

De Nederlandse gemeenten werken aan hun Omgevingsvisies, en verwoorden daarin wat zij verstaan onder omgevingskwaliteit. Goede omgevingskwaliteit is behalve een maatschappelijke, ook een culturele zaak. Omgevingskwaliteit gaat over de relatie tussen mensen en de omgeving waarin zij leven. Maar wat is ‘omgevingskwaliteit’? En wie is er verantwoordelijk voor? Architectuur Lokaal zette de ontwikkeling van het […]


Jaarrapportage over de ruimtelijke ontwerpsector – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Rijksbouwmeester Floris Alkemade en BNA-voorzitter Francesco Veenstra hebben de eerste ‘Jaarrapportage over de ruimtelijke ontwerpsector’ aangeboden aan het ministerie van OCW. De jaarrapportage bevat zes aanbevelingen over hoe overheid en markt samen kunnen optrekken bij de grote verbouwing van Nederland. In de jaarrapportage wordt het Rijk geadviseerd om zijn voorbeeldfunctie als professioneel opdrachtgever te versterken, […]


Bouwmeesters in Nederland: van metselaar tot filosoof – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Vandaag hebben het College van Rijksadviseurs en Architectuur Lokaal de publicatie ‘Bouwmeesters’ uitgebracht. Dit boekje verschijnt op het moment dat Floris Alkemade afscheid neemt als Rijksbouwmeester, en Francesco Veenstra als zijn opvolger aan de slag gaat. Dit is een mooi moment om stil te staan bij de bijzondere functie van Bouwmeester, een functie die in […]


Toekomst ontwikkeling bouwcultuur in Nederland onder druk – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Tentoonstelling ontwerpen prijsvraag Huis van Stad en Regio. Foto: gemeente Dordrecht, 2020 Met de ondertekening van de Verklaring van Davos heeft de Staatssecretaris van OCW samen met haar Europese collega’s het belang van een kwalitatief hoogstaande bouwcultuur voor de samenleving onderschreven. Het College van Rijksadviseurs en de Raad voor Cultuur brachten aan de ministers van […]


Bouwcultuur in Europa: Eerste portal voor architectuuropdrachten in alle Europese landen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Vandaag lanceerde Architectuur Lokaal de website TheFulcrum.eu: het eerste internationale portal voor architectuuropdrachten in alle Europese landen. TheFulcrum.eu beoogt de aanbestedings- en prijsvraagcultuur in Europa inzichtelijker en toegankelijker te maken en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van een gezonde bouwcultuur in Europa. Hiermee geven we samen met alle partners tevens invulling aan de […]