Overtreders W wint prijsvraag biobased Floriade-paviljoen voor Almere en Amsterdam – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

De prijsvraag The Voice of Urban Nature, Paviljoen Floriade 2022 is gewonnen door Overtreders W. Deze prijsvraag werd door de gemeenten Almere en Amsterdam uitgeschreven onder drie ontwerpbureaus. Het winnende plan bestaat uit een paviljoen met bijbehorende tuin. Overtreders W werkt het paviljoen, de tuin en de bijbehorende expositie als één geïntegreerde en gelaagde vertelling […]


Hoe kom ik ertussen bij prijsvragen? – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

In de eerste van vier Masterclasses Creatief Ondernemerschap Architectuuropdrachten stond de samenwerking tussen architect en constructeur bij prijsvragen centraal. De bijeenkomst vond plaats op 3 december 2015 bij ABT adviseurs in bouwtechniek in Delft. Johan Galjaard (sr. adviseur ABT), Wieteke Nijkrake (NOHNIK) en Jaco Reusink (Ingenieursbureau Rotterdam) deelden hun kennis met jonge ontwerpers en constructeurs. […]


Stimuleringsfonds moedigt Architectuur Lokaal aan met bijdrage van een kwart miljoen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft een bijdrage van € 260.710 toegekend aan Architectuur Lokaal in het kader van de regeling Meerjarige Programma’s Architectuur, Vormgeving en E-culture voor de jaren 2015 en 2016. De commissie, die unaniem positief adviseerde over het programmaplan ‘Verschil maken’ van Architectuur Lokaal, moedigt de stichting aan om zich bij de activiteiten […]


Verrukkelijk landschap: start 11e Eo Wijers Prijsvraag op 27 september in Den Bosch – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

“Verrukkelijk landschap, naar een aantrekkelijk en vitaal platteland”. Dat is de titel van de 11e Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020. Voor deze editie kiest de Eo Wijers Stichting voor een dialoog met opdrachtgevers in specifieke studiegebieden, waar regionale partijen met dit complexe vraagstuk worstelen. De prijsvraag wordt op 27 september uitgeschreven bij de ‘kick-off’-bijeenkomst in Den […]


Jury prijsvraag Prins Clausbrug Dordrecht selecteert vijf plannen voor de tweede ronde – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Jury prijsvraag Prins Clausbrug Dordrecht. V.l.n.r. Leo Wagemans, Cilly Jansen, Jan Brouwer (voorzitter jury), Hans van Heeswijk, Bram Talman, Peter Kuenzli (voorzitter technische commissie), Paul Achterberg en Evelyn Jansen Voor deelname aan de tweede ronde van de Open Oproep Prins Clausbrug Dordrecht heeft de jury vijf visies geselecteerd: ‘de driehoek’ van Ney & Partners, ‘Rijk […]


Hoe kom ik ertussen? Masterclass Creatief Ondernemerschap Architectuuropdrachten – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Hoe vind je als startende architect samenwerkingspartners bij prijsvragen? Hoe neem je effectief deel en hoe vergroot je je kansen? In de eerste van vier Masterclasses Creatief Ondernemerschap Architectuuropdrachten gaan we nader in op de samenwerking tussen architecten en constructeurs. De bijeenkomst vindt plaats op 3 december 2015 bij ABT adviseurs in bouwtechniek in Delft. Johan Galjaard (sr. adviseur […]


‘New Harloheim’ Ymere NAi Prijsvraag 2011 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Twee jaarlijkse prijsvraag. Deze editie staat in het teken van de rol die Haarlem speelt in de Metropoolregio Amsterdam. Architectuur Lokaal is penvoerder van de jury. Ymere NAi Prijs Sinds 1999 schrijft woningcorporatie Ymere iedere twee jaar een prijsvraag uit voor architectuur, beeldende kunst, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Met de prijsvraag wil zij de visievorming voor […]


Koningin Máxima opent duurzame Kaasmakerij CONO in De Beemster, winnaar van de Arie Keppler Prijs – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Slideshow Dubbel feest bij CONO Kaasmakers. Vanmorgen opende Koningin Máxima de nieuwe, duurzame kaasmakerij in De Beemster, ontworpen door Bastiaan Jongerius Architecten. En zojuist maakte WZNH bekend dat het gebouw winnaar is van de Arie Keppler Prijs 2014 in de categorie utiliteitsbouw. Deze ‘groenste kaasmakerij ter wereld’ is het resultaat van een meervoudige opdracht volgens […]


Kleinschalige stedenbouw en goed aanbesteden: 28 mei in Leeuwarden – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Slideshow Wat is de overeenkomst tussen Rotterdam en Leeuwarden? De gemeenten liggen diagonaal tegenover elkaar in het land, Rotterdam is een grootstedelijke havenstad bij uitstek, Leeuwarden ligt in een weids landelijk gebied waarin de focus op water en zuivel ligt. Beide gemeenten zijn voorlopers in het experimenteren met mogelijkheden om een passende aanpak te vinden […]


De Olifantenkooi/YD2M (Young Developers and Designers Meet) Ontmoetingsplaats voor ontwikkelaars en ontwerpers – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Vier bijeenkomsten voor jonge, ambitieuze en creatieve ontwikkelaars en ontwerpers. Jonge ontwikkelaars zoeken naar nieuwe ontwerpconcepten. Jonge architecten zoeken nieuwe ontwikkelmodellen. In het dagelijkse werkveld (opdrachtsituaties) komen jonge architecten echter wel in contact met oudere ontwikkelaars (de senioren & directeuren als opdrachtgever), maar zelden met hun jongere collega’s. Omgekeerd werken jonge ontwikkelaars regelmatig met gevestigde […]


Vragenronde ontwikkelcompetitie Omval-Weespertrekvaart Amsterdam sluit op 11 september a.s. – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

De vragenronde voor de ontwikkelcompetitie Omval-Weespertrekvaart staat nog open tot en met vrijdag 11 september a.s. Met deze competitie zoekt de gemeente Amsterdam naar een creatief, hoogwaardig en duurzaam voorstel voor ontwikkeling van de kavel Omval-Weespertrekvaart Amsterdam, dat bijdraagt aan een stedelijk milieu met gemengde functies. De competitie is uitgeschreven onder teams van ontwikkelaars, ontwerpers […]


Amstelveense Architectuurprijs 2013 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Op initiatief van de gemeente Amstelveen wordt dit jaar voor de eerste keer de architectuurprijs van Amstelveen uitgereikt. Er wordt onderscheid gemaakt in woningen en overige gebouwen (zoals kantoren, schoolgebouwen). Om in aanmerking te kunnen komen voor de prijs moet het gebouw in of na 2010 opgeleverd zijn. Daarnaast gaat het om gebouwen die liggen […]


Prijsvraag Gezinsappartementen Rotterdam: vijf visies geselecteerd voor de Lloydpier – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

De eerste ronde van de Open Oproep Gezinsappartementen, uitgeschreven door de gemeente Rotterdam, heeft geresulteerd in de selectie van vijf visies. De inzenders van deze visies werden uitgenodigd om hun idee uit te werken tot een concreet voorstel voor gestapelde gezinswoningen op een kavel op de hoek Kratonkade en Loods Celebes op de Lloydpier in […]


Expositie 245 maquettes prijsvraag Tiny Housing in Almere – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

De 245 inzendingen die werden ingezonden voor de prijsvraag ‘Bevrijd Wonen. Bouw je Tiny House in Almere’ zijn tot 6 juli 2016 te zien in Kunstlinie Almere Flevoland (KAF). Dan worden de winnaars van de prijsvraag bekend gemaakt bij het symposium ‘Tiny Housing ontdekt’. De winnaars krijgen een optie op een bouwlocatie en kunnen vanaf dat moment […]


Twee inspiratiebijeenkomsten prijsvraag Brood en Spelen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Kiemkwartier, Klarenbeek In de avonden van 20 en 21 maart worden twee bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de prijsvraag Brood en Spelen. Met deze prijsvraag, die op initiatief van het College van Rijksadviseurs is uitgeschreven, krijgen de mensen die werken en leven op de zandgronden in Zuid- en Oost-Nederland de kans hun ideeën over […]


Stadsbouwmeester in Amsterdam? – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Tekening: De Beeldvormers, in opdracht van de Amsterdamse Kunstraad Discussie over nieuwe stadsbouwmeester Vanaf eind 16e eeuw tot 1967 had de gemeente Amsterdam een stadsarchitect. Vijftig jaar later, in 2017, legde het nieuwe stadsbestuur in zijn coalitieakkoord vast dat Amsterdam weer een stadsbouwmeester zou krijgen. Dit voornemen volgde op het advies van de Amsterdamse Kunstraad, […]


Gedeelde eerste prijs voor Bilinear en Changing Perspectives – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Slideshow Voorzitter van de jury Margreeth de Boer maakte in De Ark in Leeuwarden de vijf winnaars bekend van de ideeënprijsvraag voor een World Sustainability Centre op de Afsluitdijk. De openbare ideeënprijsvraag had als doel ideeën voor een World Sustainability Centre op de Afsluitdijk aan te dragen die in het advies aan het kabinet over […]


Jaarrapportage 2017: Architectuuropdrachten en prijsvragen in Nederland – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Architectuur Lokaal heeft ook in 2017 de ontwikkelingen in het aanbesteden van architectuuropdrachten (architectendiensten en werken met ontwerp) en prijsvragen geregistreerd. Daaruit blijkt onder meer dat de Rijksoverheid steeds minder architectuuropdrachten aanbesteed, en onderwijsinstellingen steeds meer. Het aantal ontwerpprijsvragen blijft stijgen vanaf 2015. Dat geldt ook voor het aantal prijsvragen waarin een vervolgopdracht is voorgenomen. […]


Acht ontwerpers geselecteerd voor volgende fase prijsvraag Pinetum Blijdenstein – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Stichting Pinetum Blijdenstein heeft acht architectenbureaus geselecteerd voor de volgende fase in de Prijsvraag Paviljoen Pinetum Blijdenstein in Hilversum. De ontwerpers zijn uitgenodigd voor een bureaupresentatie aan de jury, die vervolgens vier van hen zal selecteren voor deelname aan de prijsvraag voor een nieuw paviljoen voor de botanische tuin. 131 architectenbureaus uit Nederland en onder […]


Omgevingskwaliteit in gemeentelijke Omgevingsvisies – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

De Nederlandse gemeenten werken aan hun Omgevingsvisies, en verwoorden daarin wat zij verstaan onder omgevingskwaliteit. Goede omgevingskwaliteit is behalve een maatschappelijke, ook een culturele zaak. Omgevingskwaliteit gaat over de relatie tussen mensen en de omgeving waarin zij leven. Maar wat is ‘omgevingskwaliteit’? En wie is er verantwoordelijk voor? Architectuur Lokaal zette de ontwikkeling van het […]


8 februari: college Priemus & Kullberg over dynamiek op de Nederlandse woningmarkt – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Jeanet Kullberg Op 8 februari vindt het eerste openbare hoorcollege ‘Wonen met Hugo’ plaats. Hugo Priemus constateert dat de trend om bewoners meer invloed te geven bij het bouwen van hun eigen woning niet strookt met betaalbaarheid, kwaliteit en zeggenschap. Zijn coreferent Jeanet Kullberg (SCP) gaat in op vragen zoals: wat is een huishouden vandaag […]


Een middag voor het landschap – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Slideshow   Bestuurders, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het Noord-Hollandse landschap kregen gelegenheid om de verbinding tussen praktijk en beleid hechter te maken. Noord-Holland staat onder druk Noord-Holland heeft een heel eigen karakter, met – ook internationaal – erkende landschappelijke waarden. Veranderingen tekenen zich af. De krachten die overal op het Nederlandse […]


Wat valt er te kiezen in de Provincie? Ruimtelijke standpunten Statenverkiezingen 2015 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

In Noord-Holland lopen de politieke standpunten omtrent goederenvervoer en nieuwe woonwijken erg uiteen. In Friesland zijn de plannen voor windenergie concreter dan in andere provincies. Alleen in Zeeland wordt kernenergie genoemd als thema. In Utrecht is het debat rond de ontwikkelingen binnen stedelijk gebied het levendigst. In Gelderland en Flevoland worden concrete plannen gemaakt voor […]


Magazine ‘Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie’ nu digitaal gepubliceerd – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Zojuist heeft Architectuur Lokaal het magazine ‘Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie’ digitaal gepubliceerd. Wie dit magazine van A tot Z doorleest zal ervaren dat de Nederlandse traditie om stad en land al overleggend vorm te geven, voortdurend nieuw leven wordt ingeblazen. Dat is noodzakelijk gezien de grote nieuwe opgaven die zullen leiden […]