Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle

nieuwsbericht | 28 oktober 2022, laatste update 27 januari 2023

Beeld: Kristiaan Asscheman

De aanmelding voor deelname aan de openbare Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle is vandaag geopend. De prijsvraag, die is uitgeschreven door de gemeente Zwolle, is de tweede prijsvraag binnen het programma Een nieuwe bouwcultuur, waarmee het College van Rijksadviseurs biobased en natuurinclusief bouwen wil stimuleren. Doel van dit initiatief is om vernieuwing en versnelling samen te laten vallen met de verduurzaming van de woningbouw, waarbij de bouw in balans is met zijn natuurlijke omgeving.

Klimaatbestendige en gezonde woonomgeving
De gemeente Zwolle wil een stad worden waarin wordt gewoond in een nieuw soort klimaatbestendige en gezonde woonomgeving. Deze woonomgeving bestaat uit gemengde woonlandschappen met levensloopbestendige, duurzame, flexibele woonconcepten die langdurig betaalbaar zijn voor meer groepen.
Met de Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle roept de gemeente Zwolle architecten op om een ruimtelijk ontwerp te maken voor een bouwveld, passend in de gebiedsvisie Nieuwe Veemarkt. De bebouwing is biobased, natuurinclusief, betaalbaar en aanpasbaar. Het programma is gemengd en bevat wonen in diverse vormen, prijscategorieën en typen, een mobiliteitshub, kleinschalige werkruimten, (collectieve) voorzieningen en buitenruimten. Een deel van het bouwveld wordt uitgewerkt op woningniveau, inclusief (collectieve) buitenruimte.

Deelname, reglement en vragen
De prijsvraag is uitgeschreven door de gemeente Zwolle, in samenwerking met het College van Rijksadviseurs. Deelname aan de prijsvraag staat open voor architecten die, gelet op het multidisciplinaire karakter van de opgave, aanvullende expertise uit andere vakgebieden betrekken.
De prijsvraag verloopt geheel digitaal volgens het reglement Een nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag Biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle. Het reglement en de bijlagen kunnen hiernaast worden gedownload via de links, dan wel als pdf.
De procedure is aangekondigd op TenderNed en Mercell.
De vragenronde is gesloten. De antwoorden zijn gepubliceerd in de Nota van inlichtingen (bijlage 11).

Aanmelding en voorselectie
De procedure betreft een ontwerpprijsvraag in twee ronden, volgend op een openbare voorselectie. Uit de aanmeldingen die worden gedaan selecteert een selectiecommissie vijf partijen die worden uitgenodigd om deel te nemen aan de daadwerkelijke prijsvraag door een inzending te doen.

Prijsvraag
De eerste ronde van de prijsvraag heeft het karakter van een ideeënprijsvraag waarin aan de deelnemers wordt gevraagd om een globale visie in te zenden op een aangewezen bouwveld binnen het raamwerk van openbare ruimte, zoals dat in de gebiedsvisie is vastgelegd. Elk van de deelnemende teams ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van € 3.000 excl. btw. Een onafhankelijke vakjury selecteert maximaal drie inzendingen voor uitwerking in de tweede ronde.
In de tweede ronde van de prijsvraag wordt aan de deelnemers gevraagd om hun visie uit te werken voor het bouwveld, inclusief een vrij te kiezen exemplarische deeluitwerking met businesscase.
De inzendingen worden tentoongesteld. De reacties van de bezoekers van de tentoonstelling worden ter beschikking gesteld aan de jury. De jury wijst één winnaar aan.
Elk van de deelnemende teams ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van € 25.000 excl. btw. Hiermee wordt de prijsvraag afgesloten.

Vervolg
De gemeente Zwolle is voornemens om het winnende plan uit te voeren en hiertoe de grond uit te geven aan één of meerdere partijen. Hiertoe is de gemeente van plan om aan de winnaar een opdracht te verstrekken voor de verdere ontwikkeling van het gemengde woon-werkblok binnen de gebiedsontwikkeling Nieuwe Veemarkt.

Jury
De jury die de inzendingen beoordeelt bestaat uit Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester (voorzitter), Joke Dufourmont, Programmaontwikkelaar Circulaire Economie AMS Institute, Jan Willem van de Groep, Programmaregisseur Building Balance, Maike van Stiphout, Directeur DS Landschapsarchitecten, Vincent Taapken, Directeur/eigenaar New Industry Development B.V., Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving (stedenbouw/ wonen) en Gooitske Zijlstra, placemaker bij gooitz.
Secretaris van de jury is Cilly Jansen, Architectuur Lokaal.

Initiatief
De Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (CRa). Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer.
De gemeente Zwolle is de uitschrijver van de prijsvraag. Partners de Zwolse woningcorporaties SWZ, Openbaar Belang en Delta Wonen, vertegenwoordigd door SWZ. De uitvoering wordt begeleid door Architectuur Lokaal.