Tentoonstelling plannen biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle

nieuwsbericht | 10 mei 2023

Beeld: Kristiaan Asscheman

Van 17 tot en met 23 mei 2023 worden drie plannen voor de Nieuwe Veemarkt in Zwolle tentoongesteld in de Elbertsschool. Deze plannen zijn het voorlopige resultaat van de prijsvraag die de gemeente Zwolle in samenwerking met het College van Rijksadviseurs heeft uitgeschreven voor biobased en natuurinclusief bouwen op het gebied van de voormalige IJsselhallen, dat zal worden ontwikkeld tot een gemengde stadswijk. Tijdens de opening van de tentoonstelling lichten de teams van LEVS architecten, Dok la-di-da en Studio Nauta & Mulder Zonderland hun ontwerpen toe. Bezoekers kunnen hun reactie op de plannen meegeven aan de jury. Op 7 juli wordt de winnaar van de prijsvraag bekendgemaakt. 

Prijsvraag
De gemeente Zwolle wil een voorbeeldfunctie vervullen bij de transitie naar een duurzame samenleving. Ambitieuze plannen op het gebied van groen, klimaat, water en duurzaamheid gaan hand in hand met bouwen aan communities: gemeenschappen waarin mensen zich gekend en gezien weten. Daarom heeft de gemeente een prijsvraag uitgeschreven onder ontwerpteams met de vraag om een plan dat biobased, natuurinclusief, betaalbaar en aanpasbaar is. De plannen bevatten onder meer woningbouw in diverse vormen, typen en prijscategorieën, een mobiliteitshub, kleinschalige werkruimten, (collectieve) voorzieningen en een aantrekkelijke buitenruimte.
De winnaar van de prijsvraag wordt op 7 juli bekendgemaakt. De gemeente is van plan om aan de winnaar een opdracht te verstrekken voor de verdere ontwikkeling van het gemengde woon-werkblok binnen de gebiedsontwikkeling Nieuwe Veemarkt.

Tentoonstelling
De tentoonstelling vindt plaats in de Elbersschool, Nieuwe Veemarkt 34, Zwolle en wordt geopend op woensdag 17 mei om 16.00 uur. Tijdens de opening zullen de ontwerpteams hun plannen toelichten. Daarna is de tentoonstelling te bekijken op:
donderdag 18 mei: 19.30 - 21.00 uur
vrijdag 19 mei: 15.00 - 17.00 uur
zaterdag 20 mei: 14.00 - 16.00 uur
dinsdag 23 mei: 17.00 - 20.00 uur
De gemeente wil graag weten hoe bewoners en andere geïnteresseerden over de plannen denken. Daarom worden de ontwerpen tentoongesteld voordat de jury de inzendingen beoordeelt. Bij de tentoonstelling kunnen bezoekers hun reactie op de plannen achterlaten. Deze reacties worden aan de jury meegegeven en toegevoegd aan het juryrapport. Het juryrapport wordt bij de bekendmaking van het resultaat van de prijsvraag gepubliceerd.

Jury
De jury van de prijsvraag bestaat uit Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester (voorzitter), Joke Dufourmont, programmaontwikkelaar Circulaire Economie AMS Institute, Jan Willem van de Groep, programmaregisseur Building Balance, Maike van Stiphout, directeur DS Landschapsarchitecten, Vincent Taapken, directeur/eigenaar New Industry Development B.V., Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving (stedenbouw/ wonen) en Gooitske Zijlstra, placemaker bij gooitz.
Secretaris van de jury is Cilly Jansen, Architectuur Lokaal.

Nieuwe bouwcultuur
De prijsvraag, die is uitgeschreven door de gemeente Zwolle, is de tweede prijsvraag binnen het programma Een nieuwe bouwcultuur, waarmee het College van Rijksadviseurs biobased en natuurinclusief bouwen wil stimuleren. Doel van dit initiatief is om vernieuwing en versnelling samen te laten vallen met de verduurzaming van de woningbouw, waarbij de bouw in balans is met zijn natuurlijke omgeving. De eerste prijsvraag werd uitgeschreven door de gemeente Oirschot.

Initiatief
Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer. De gemeente Zwolle is de uitschrijver van de prijsvraag. Partners in deze prijsvraag zijn de Zwolse woningcorporaties SWZ, Openbaar Belang en delta Wonen, vertegenwoordigd door SWZ. De uitvoering wordt begeleid door Architectuur Lokaal.