Vijf plannen voor de Afvalkathedraal in de ontwikkeling van de Binckhorst in Den Haag

nieuwsbericht | 16 november 2022

Tentoonstelling en debat, Caballerofabriek,15 november 2022

Op 15 november zijn de vijf plannen gepresenteerd die werden ingezonden voor de Prijsvraag Hergebruik Afvalkathedraal Binckhorst Den Haag. De vijf jonge architectenbureaus Site Practice, Atelier Tomas Dirrix, VLOT architecten, C-A-S en ATELIERUS presenteerden hun inzendingen in de Caballerofabriek, bij het debat dat plaatsvond onder leiding van Casper Postmaa. Enkele conclusies van het debat waren dat een integrale visie op de ontwikkeling van de stad node wordt gemist, evenals ruimte bewoners, belanghebbenden en gemeenteraad om de plannen met elkaar te bespreken voordat ze worden vastgesteld en uitgevoerd.

Gebiedsontwikkeling in Den Haag
De vuiloverslag van de AVR (Afvalverwerking Rijnmond) verrees in de jaren ’90 midden op het terrein van de voormalige gasfabriek van Den Haag. Wanneer de Afvalkathedraal in de toekomst leeg komt te staan ontstaat de kans voor een onderscheidend en onderzoekend ontwerp naar een vitale herbestemming op een unieke plek: op het snijvlak van stevige Haagse gebiedstransformaties (CID-gebieden en Binckhorst).
De prijsvraag was niet slechts gericht op het herbestemmen van een gebouw, maar op het creëren van meerwaarde en een duurzame leefomgeving voor de stad. Plek en gebouw hebben kenmerkende en zeer aantrekkelijke eigenschappen, ze bieden zich vanuit hun ‘overmaat’ als het ware faciliterend aan als ondersteuning en aanjager van gebiedsontwikkeling. Wat is dan de potentie in specifieke programmering met een meerwaarde voor de stad? Dat stond centraal in de ideeënprijsvraag, waarvan de resultaten gisterenavond aanleiding vormden voor een gesprek over de manier waarop het debat over de toekomst van de stad Den Haag zou kunnen worden gevoerd.

De plannen
Uit de 24 aanmeldingen die werden gedaan in de voorselectie selecteerde de vakjury vijf architecten: Anne Geenen (Site Practice), Jeroen Lemans (VLOT Architecten), Carolien Schippers (C-A-S), Tomas Dirrix (Atelier Tomas Dirrix) en Ugur Sütcü (ATELIERUS). Zij zijn uitgenodigd om een onderscheidende visie op de toekomst van de Afvalcentrale in de ontwikkeling van De Binckhorst te maken. Hun inzendingen zijn te bekijken in de publicatie die u hiernaast kunt downloaden. Het juryrapport bevat ook de reactie van de vakjury op de plannen.

De jury
De jury bestond uit Jan Brouwer voorzittter; architect van de Afvalkathedraal en vm. Rijksadviseur Infrastructuur), Job Roos (Braaksma & Roos Architectenbureau en vm. hoofddocent Architecture & Heritage TU Delft), Marjolein van Eig (BureauVanEig), Philomene van der Vliet (BOOM Landscape) en Nicholas Clarke (lector TU Delft). Secretaris van de jury is Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman en Tom Prins, Architectuur Lokaal.

.