Programma Wethoudersmanifestatie Grensverleggers online, aanmelding geopend

nieuwsbericht | 26 juli 2018 | 29 november 2018 | Villa Jongerius | Utrecht

Ook dit verkiezingsjaar organiseert Architectuur Lokaal traditiegetrouw een landelijke manifestatie voor de nieuwe lokale bestuurscolleges. De wethouders zullen hun werk moeten doen in een multidisciplinaire context en over de grenzen van hun portefeuilles heen moeten kijken. Er zijn immers geen eenduidige oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven.
De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie biedt een rijk programma voor en van bestuurders, ontwerpers, kennisinstellingen, ambtenaren, beleidsadviseurs, (gebieds)ontwikkelaars en corporaties uit de voorhoede, die hun innovatieve ideeën delen met collega wethouders, raadsleden, gedeputeerden, ontwerpers en alle anderen die betrokken zijn bij opdrachtgeverschap en ontwerp in Nederland. De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie vindt plaats op 29 november 2018 in Villa Jongerius, Utrecht. Aanmelding voor deelname is geopend.

De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie laat op allerlei manieren voorbeelden zien van grensverlegging, grensverruiming en grensvernauwing. Er komen vele mensen aan het woord die hier even zovele antwoorden op hebben, reflectie op bieden en inspirerende projecten hebben opgezet. Architectuur Lokaal heeft het programma samengesteld in een brede samenwerking met tal van niet-belanghebbende partijen, en het is onder meer gebaseerd op basis van de Wethoudersenquête 2014-2018 die is gehouden aan het einde van die afgelopen raadsperiode.

Programma en aanmelding
Alle informatie over programma en aanmelding vindt u op de website van de manifestatie Grensverleggers.

De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie is de zevende editie van de landelijke manifestatie voor en over (publiek) opdrachtgeverschap en ontwerp, die Architectuur Lokaal traditiegetrouw vierjaarlijks organiseert in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Eerdere edities waren Hitte in de delta (2014), Bouwen op ambitie (2010), BOOST – Impuls voor publiek opdrachtgeverschap (2006), Oost West Thuis Best (2004), ORG (1996) en Niet Grijs! (1994).
De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Ministerie van IenM.