Oost West Thuis Best, Publiek opdrachtgeverschap #3

Archief manifestatie | 12 februari 2003 - 12 februari 2004

Bastioneiland, ontwerp van Liesbeth van der Pol. Foto Architectuur Lokaal

Vijf regionale bijeenkomsten en een slotbijeenkomst over actuele thema’s in het architectuurbeleid, vooral bedoeld voor wethouders RO en Wonen, ontwerpers, Statenleden, ambtenaren en raadsleden.

De manifestatie Oost West Thuis Best werd gebaseerd op de enquête Bouwen aan kwaliteit, architectuurbeleid in Nederlandse gemeenten. In 2003 vonden 5 regionale bijeenkomsten plaats, verspreid door Nederland. De programmering kwam voort uit de in de enquête aangereikte vraagstukken: het ging over herbestemming in Venlo, over de ontwikkeling van bestaande kwaliteit in dorpen en steden in de regio Bergen op Zoom, over de vormgeving van infrastructuur in de regio Haarlemmermeer en over groei in de regio Leeuwarden en industrieel erfgoed in de regio Deventer.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten voor de gehele manifestatie was de problematiek bij besluitvorming over bovenlokale opgaven. Het spreekt voor zich dat het dan met name landschappelijke ingrepen betreft. De slotbijeenkomst, begin 2004 in Utrecht, was dan ook geprogrammeerd rond de inpassing van infrastructuur in het landschap, ontwikkelingsplanologie en de waterproblematiek