Bouwcultuur in Europa: Eerste portal voor architectuuropdrachten in alle Europese landen

nieuwsbericht | 26 september 2019

Vandaag lanceerde Architectuur Lokaal de website TheFulcrum.eu: het eerste internationale portal voor architectuuropdrachten in alle Europese landen. TheFulcrum.eu beoogt de aanbestedings- en prijsvraagcultuur in Europa inzichtelijker en toegankelijker te maken en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van een gezonde bouwcultuur in Europa. Hiermee geven we samen met alle partners tevens invulling aan de Verklaring van Davos 2018 waarmee de Europese Ministers van Cultuur opriepen tot de ontwikkeling van een hoogwaardige ‘Baukultur’ in Europa.
TheFulcrum.eu is tot stand gekomen in gekomen in nauwe samenwerking met A10 new European architecture cooperative (EU), Project Compass (UK) en vele partners in de verschillende Europese landen. TheFulcrum.eu is een van de resultaten van het programma Competition Culture Europe dat Architectuur Lokaal 2017-2020 uitvoert met een bijdrage van het Nederlandse Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
English version: click here

Architectuur Lokaal zet zich, onder meer via het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden, structureel in voor het verbeteren van de aanbestedingscultuur bij architectuuropdrachten in Nederland. Internationale samenwerking is in dit vakgebied, en zeker voor jongere generaties, steeds vanzelfsprekender. Maar hoewel de Aanbestedingswet van de Europese lidstaten één en dezelfde wet is, kennen de verschillende landen ieder hun eigen nationale (bouw)culturen en praktijken. Dat maakt het, evenals nationale wetten en regels op nationaal niveau, moeilijk om elkaar goed te begrijpen. Daarom initieerde Architectuur Lokaal het programma Competition Culture Europe in samenwerking met de architecten en architectuurcritici, aangesloten bij A10 new European architecture cooperative en met de Britse partner Project Compass CIC. Internationale bijeenkomsten vonden onder meer plaats in Amsterdam, Venetië, Chęciny en Vilnius.

De toegang tot aanbestedingen en prijsvragen is niet in alle Europese landen, al dan niet lidstaat van de Europese Unie, even groot. Ook zijn veel betrokkenen bij architectuuropdrachten (zowel aanbestedingen van architectendiensten, werken met een volledige architectuuropdracht, prijsvragen en ontwikkelcompetities) niet of slecht op de hoogte met de aanbestedingsregelgeving van zowel de Europese Unie als de afzonderlijke Europese landen.
TheFulcrum.eu heeft het karakter van een startpagina. Per land kan de Europese wetgeving in de eigen taal worden geraadpleegd. De nationale vlag linkt naar de aanbestedingswetgeving van het land zelf. Per land zijn de aanbestedings- en prijsvraagportals te raadplegen, evenals publicaties, architectuurnetwerken en publieke en private organisaties die te maken hebben met de aanbestedingen en prijsvragen in dat land. Al deze informatie is niet eerder zo overzichtelijk per land en voor Europa als geheel toegankelijk gemaakt. De portal blijft continu in ontwikkeling. Aanvullingen en andere reacties zijn welkom. TheFulcrum.eu is kosteloos toegankelijk voor iedereen.