Projecten

Architectuurbeleid

Stadsarchitecten en Omgevingsrecht

Archief netwerkbijeenkomst | 6 november 2013 | Utrecht
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt de nieuwe Omgevingswet voor. In deze wet worden onder meer taken en bevoegdheden voor het ruimtelijk inrichtingsbeleid van Nederland gereguleerd tussen de verschillende bestuurslagen. Het College van Rijksadviseurs (CRA) overlegt met de...

Promoting architectural quality in public and privately funded projects – EFAP 2012

Archief lecture | 22 - 24 November 2012 | Nicosia
On behalf of the Cyprus Presidency of the Council of the European Union, Architectuur Lokaal was invited to  attend the EFAP Conference in Nicosia (Cyprus).  The theme of the conference was: ‘Promoting Architectural Quality in Public and Privately Funded Projects’. Cilly Jansen, director...

Connectivity: architectuurbeleid Chili

uitwisseling | oktober 2011 | Chili
Chili is booming en architectuurbeleid kan daarbij een instrument zijn. Onlangs verscheen de nota Política Cultural 2011-2016. In het kader daarvan vroeg de Chileense minister van Cultuur aan de architect en coördinator architectuur Cristóbal Molina Baeza om zich in Europa te informeren over...

Bouwen op ambitie

publicatie | april 2012
“Dit doen we dus niet meer,” zei de ontwikkelaar over het ontwerp voor een vrijstaand appartementengebouw. “Niemand gaat het bouwen, niemand gaat erin investeren en er zal ook niemand zijn die een appartement in dit gebouw zal kopen.” Opvallender dan deze resolute uitspraken was dat de...

Professioneel aanbesteden: appeltje, eitje

publicatie 3e EU Aanbestedingendag | 2012
"Aanbesteden met KOMPAS light is 'appeltje, eitje' voor aanbestedende diensten", schrijft VNG voorzitter Annemarie Jorritsma in het vandaag verschenen magazine "Innovatief aanbesteden kan en moet beter" van Architectuur Lokaal. Het magazine bevat verslagen van de debatten bij de 3e EU...

Advies Raad voor Cultuur over opdrachtgeverschap

nieuwsbericht | 8 maart 2012
De staatssecretaris van OCW, Halbe Zijlstra, kondigde in zijn nieuwe cultuurbeleid (juni 2011) aan om over opdrachtgeverschap in de creatieve industrie nader advies te vragen aan de Raad voor Cultuur. De Raad heeft nu advies uitgebracht over opdrachtgeverschap in de architectuursector. Sectoren die...

De Opdrachtgeversschool

professionalisering
Om publiek opdrachtgever te worden hoef je niet eerst een opleiding te volgen. Sterker nog: dat kan formeel niet eens. Maar iedere Nederlander die politiek actief is kan wethouder worden. Dan is het mogelijk dat je de ene dag ICT’er bent (of bloemist, actrice of apotheker) en de volgende...

Referenties voor duurzame Europese Steden

Archief onderzoek | januari 2012
De Europese Commissie richt zijn beleid onder meer op duurzame stedelijke ontwikkeling. In vervolg de Verklaring van Marseille (2008) is besloten om een referentiekader op te stellen voor duurzame Europese Steden (Reference Framework for Sustainable Cities' RFSC. Dit referentiekader heeft tot doel...

Stadsarchitect – Stadsbouwmeester

De titel stadsarchitect-stadsbouwmeester verwijst naar de omstandigheid dat deze architecten voor korte of langere tijd, en níet voor één afzonderlijk project, hun diensten aanbieden aan een stad, in opdracht van het gemeentebestuur, met als doel om in overheidsdienst goede openbare...

Bouwcultuur. Investeren in opdrachtgeverschap

Archief onderzoek | 26 augustus 2011
Om bij te dragen aan de gedachtevorming over de toekomst van het architectuurbeleid in Nederland en haar rol daarbij, geeft Architectuur Lokaal in deze publicatie aan waarom de overheid zou moeten investeren in bouwcultuur en welke bijdragen Architectuur Lokaal daaraan kan leveren. Daartoe zijn...