Bouwmeesters in Nederland: van metselaar tot filosoof

nieuwsbericht | 9 september 2021

Vandaag hebben het College van Rijksadviseurs en Architectuur Lokaal de publicatie 'Bouwmeesters' uitgebracht. Dit boekje verschijnt op het moment dat Floris Alkemade afscheid neemt als Rijksbouwmeester, en Francesco Veenstra als zijn opvolger aan de slag gaat. Dit is een mooi moment om stil te staan bij de bijzondere functie van Bouwmeester, een functie die in Nederland een lange geschiedenis kent op lokaal en nationaal niveau en die continue in beweging is. Met deze publicatie laten het College van Rijksadviseurs en Architectuur Lokaal zien hoe deze eeuwenoude functie ook in veranderende tijden van betekenis blijft.
Vanmiddag blikt Floris Alkemade terug op zijn Rijksbouwmeesterschap met Nathalie de Vries (Stadsbouwmeester van Groningen) en Paul Roncken (Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Utrecht) - en met Loes van der Wees (Officier van Justitie), Hans Huijbers (vm. voorzitter van ZLTO), Jet Bussemaker (Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving) en Raymond Knops (Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken) in De Balie in Amsterdam. Deze talkshow wordt gepresenteerd door Renze Klamer en wordt vanaf 16.00 uur live gestreamd.

Netwerk
Als voorzitter van het College van Rijksadviseurs adviseert de Rijksbouwmeester de overheid - gevraagd en ongevraagd - over ruimtelijke kwaliteit. Daarin staat de Rijksbouwmeester niet alleen. Hij maakt deel uit van een rijk netwerk aan Bouwmeesters die in gemeenten en provincies door het hele land werken aan complexe opgaven in onze fysieke leefomgeving. Dit netwerk werd in 1993 opgericht door Architectuur Lokaal, kenniscentrum voor publiek opdrachtgeverschap.

Intermediair
Met deze publicatie willen het College van Rijksadviseurs en Architectuur Lokaal laten zien wat de toegevoegde waarde van Bouwmeesters is. Dankzij hun intermediaire positie en ontwerpende en integrale blik op de opgaven hebben zij grote meerwaarde bij de ingrijpende ruimtelijke veranderingen waar Nederland voor staat. Deze opgaven lopen uiteen van de woningbouwproblematiek en de inrichting van de openbare ruimte, tot energietransitie en de circulaire economie en het verduurzamen van mobiliteit en landbouw.

YouTube voorvertoningsafbeelding Kirsten Schipper (redacteur/onderzoeker) en Cilly Jansen (directeur Architectuur Lokaal) vertellen over de veranderende rol van bouwmeesters.

Portretten
De publicatie toont aan de hand van portretten van twee Rijksbouwmeesters, twee Stadsbouwmeesters, een Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en een Polderarchitect hoe zij samenwerken met overheid, burgers en bedrijfsleven aan leefbare, veerkrachtige en aantrekkelijk steden, dorpen en landschappen. Het zijn verschillende typen Bouwmeesters die op verschillende schaalniveaus opereren, maar dezelfde passie delen voor het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit aan de wereld om ons heen. Die wereld is in verandering, zo beschrijft Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau in zijn voorwoord. De publicatie bevat tevens een overzicht van de ontwikkeling van bouwmeesterschap in Nederland

Downloaden / bestellen
De publicatie kan hiernaast worden gedownload.
In gedrukte vorm is de publicatie verkrijgbaar via een email aan postbus.rijksadviseurs@rijksoverheid.nl