Over Ons – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 26, 2023

Architectuur Lokaal Architectuur Lokaal is in 1993 opgericht vanuit het cultuurbeleid van het rijk om de kwaliteit van de gebouwde omgeving op gemeentelijk niveau, het lokale architectuurbeleid en de kwaliteit van het opdrachtgeverschap van alle betrokken partijen te bevorderen. Daartoe is gerichte informatie verstrekt en zijn specifieke stimuleringsprogramma’s ontwikkeld. Ontwerpkracht Onafhankelijkheid, integriteit en transparantie zijn […]


30 mei openbaar hoorcollege over transformaties AMC Amsterdam & omgeving – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

De hoofdingang en het entreegebied van het AMC, waarvoor het AMC vorig jaar een prijsvraag uitschreef, ondergaan een metamorfose. En de gemeente Amsterdam heeft grootse plannen met het gebied aan de overkant van het ziekenhuis, Amstel III. Hoe gaat het er straks uitzien en wat betekenen die transformaties voor bewoners en bedrijven in Zuidoost? Op […]


Workshop Overheidsopdrachten in Vlaanderen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Bijdrage aan de discussie over Europese aanbestedingsregelgeving in Vlaanderen. In het kader van de nieuwe Europese aanbestedingsregelgeving organiseerde het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap samen met de Katholieke Universiteit Leuven een workshop over aanbestedingen. De Vlaams Bouwmeester nodigde Architectuur Lokaal uit om deel te nemen aan de bijeenkomst en verslag te doen van de stand […]


Advies Raad voor Cultuur over opdrachtgeverschap – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

De staatssecretaris van OCW, Halbe Zijlstra, kondigde in zijn nieuwe cultuurbeleid (juni 2011) aan om over opdrachtgeverschap in de creatieve industrie nader advies te vragen aan de Raad voor Cultuur. De Raad heeft nu advies uitgebracht over opdrachtgeverschap in de architectuursector. Sectoren die deel uitmaken van de creatieve industrie zijn onder meer architectuur, mode, gaming […]


Openbare gesprekken over nieuw rijksbeleid architectuur en ruimtelijk ontwerp – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Winnaar Gouden Piramide 2015. Industriepark Kleefse Waard Arnhem gebouw HB (Schipper Bosch) De ministeries van IenM en OCW werken aan een nieuwe beleidsagenda voor architectuur en ruimtelijk ontwerp. Zij willen graag door op de weg die met de huidige Actieagenda is ingeslagen. In een publiek traject willen de ministeries met u in gesprek over de […]