Over ons

De stichting Architectuur Lokaal is het onafhankelijke kenniscentrum voor cultureel opdrachtgeverschap in Nederland. De stichting is een culturele ANBI (fiscaal nummer 801894761 / KvK 41133683).

Architectuur Lokaal is in 1993 opgericht in de context van het cultuur- en architectuurbeleid van het rijk. We dragen bij aan een betekenisvolle bouwcultuur door het verbeteren van het opdrachtgeverschap. Daartoe leggen we verbindingen tussen (publieke, private en incidentele) opdrachtgevers, (ontwerpende) opdrachtnemers en alle andere partijen die betrokken zijn bij bouwcultuur, met bijzondere aandacht voor lokale bestuurders, raadsleden en gedeputeerden. Vanaf 1997 beheren we het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden en sinds 2013 concentreren we ons werk ook op de ambities bij Omgevingsvisies.

Met een klein team gemotiveerde en deskundige medewerkers spelen we flexibel en adequaat in op vragen en ontwikkelingen in het vakgebied en bieden daarbij continuïteit. We onderhouden directe persoonlijke contacten met een omvangrijk (inter)nationaal netwerk. Informele, pragmatische dienstverlening, gekoppeld aan deskundigheid en zorgvuldigheid hebben geleid tot een goede reputatie, ook buiten Nederland. We zijn een vraagbaak voor planvoorbereiding en over ervaringen die daarmee elders zijn opgedaan. We organiseren stimuleringsprogramma’s, in opdracht of op eigen initiatief, waarbij het kan gaan om het voorbereiden en modereren van (raads)debatten, het uitvoeren van evaluatieonderzoek, het organiseren van excursies, het verzorgen van in company cursussen en het uitvoeren van prijzen en prijsvragen. De jaaromzet bedraagt gemiddeld € 1 miljoen, afkomstig uit opdrachten, subsidies, donaties en bijdragen. Klik hier voor de jaarverslagen.

Bouwcultuur gaat verder dan het architectonisch ontwerp van gebouwen. Bouwcultuur verbindt cultuurbeleid, architectuurbeleid en bouwbeleid. Bouwcultuur omvat de ruimtelijke ordening, het stedenbouwkundig ontwerp, infrastructurele werken van ingenieurs en vooral het architectonisch ontwerp en kunst in de openbare ruimte. Architectuur is daarbij een maatschappelijke, scheppende taak die wellicht kunst kan worden, maar dat niet op voorhand is. Als breed cultuurbegrip is bouwcultuur gebaseerd op de geschiedenis en traditie van een land of regio. Bouwcultuur is niet voorbehouden aan professionals, maar een verantwoordelijkheid van de samenleving als geheel en van opdrachtgevers in het bijzonder.

Nieuwsberichten
Wilt u de nieuwsberichten van Architectuur Lokaal ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.

Aanmelden nieuwsberichten

Meld u hier aan voor nieuwsberichten van Architectuur Lokaal.