Ruimtelijke interventies van start – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 31, 2023

Slideshow Platform Openbare Ruimte (POR) organiseert in 2013 een reeks debatten en ruimtelijke interventies rondom het thema: ´Ontwerp als activator. Hoe kan ontwerp nieuw gebruik van de openbare ruimte activeren?´ Drie bureaus zijn op drie aangewezen locaties aan de slag. De bureaus en locaties zijn: AAYU – Overtoomse Veld, Amsterdam Space&Matter – terrein van de […]


Ik stadsmakel, jij stadsmakelt…Wie coördineert de tijdelijke openbare ruimte? – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 31, 2023

Steeds meer mensen storten zich op de tijdelijke openbare ruimte. Er zijn buurt-, wijk-, tijdelijke-, jeugd-, bedrijfs-, gemeente- en ontwerpersinitiatieven, en nog veel meer. Gemeenten willen deze initiatieven graag stimuleren, maar wat is er wel en niet nodig om een zinnige rol te kunnen vervullen? En wat hebben ontwerpers hieraan? Het slotdebat van het Platform […]


Reactivating Public Space – Van ontoegankelijke restruimte naar uitnodigend publiek terrein – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 26, 2023

Door stagnerende bouwprocessen en financieringsproblemen komen tijdelijk braakliggende terreinen steeds vaker voor. In Nederland wordt het totaal geschat op 20.000 hectare met een waarde van 3 miljard euro. Grotendeels met een treurig hek eromheen. Het Platform Openbare Ruimte (POR) onderzoekt nieuwe strategieën voor tijdelijk grondgebruik onder de noemer “Ontwerp als activator van de veranderlijke openbare […]


Ontwerp als activator #1: Hoe kan ontwerp nieuw gebruik van de openbare ruimte activeren? – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 24, 2023

De openbare ruimte is niet langer helder gedefinieerd, noch in fysieke vorm, grootte en gebruik, noch in conceptuele vorm. Door stagnerende bouwprocessen en financieringsproblemen komen tijdelijk braakliggende terreinen steeds vaker voor. Hierdoor verandert ook de programmering en functie van de openbare ruimte. Gezocht moet worden naar een nieuwe definitie en nieuw gebruik van de veranderlijke […]


Over Platform Openbare Ruimte – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

De stichting Platform Openbare Ruimte (POR) wil katalysator zijn van kennisontwikkeling en ontmoetingspunt worden voor alle partijen rond ontwikkeling en beheer van de openbare ruimte. POR wil zorgen voor een aantrekkelijke en duurzame kwaliteit van de openbare ruimte. Vanuit de rol van POR als platform wil het betrokken partijen uitdagen om bij te dragen aan […]