Over Platform Openbare Ruimte

logoPOR2736De stichting Platform Openbare Ruimte (POR) wil katalysator zijn van kennisontwikkeling en ontmoetingspunt worden voor alle partijen rond ontwikkeling en beheer van de openbare ruimte. POR wil zorgen voor een aantrekkelijke en duurzame kwaliteit van de openbare ruimte. Vanuit de rol van POR als platform wil het betrokken partijen uitdagen om bij te dragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte als succesfactor bij de ontwikkeling en vernieuwing van buurten, bedrijventerreinen en andere gebieden. Sinds 2014 bestaat de stichting niet meer en zijn haar activiteiten overgenomen door Architectuur Lokaal.

Openbare ruimte volgens POR
De openbare ruimte is geen onveranderlijk gegeven en het speelveld van betrokkenen is sterk aan verandering onderhevig. Tijdelijkheid is een nieuw begrip in het gebruik van de publieke ruimte. Intussen hebben ook andere ontwikkelingen bijgedragen aan een veranderend begrip en gebruik van openbaarheid, bijvoorbeeld de nadruk op duurzaamheid en krimp en de opmars van sociale media. De benadering van openbare ruimte vergt dan ook periodieke aanpassing en een nieuwe invalshoek ten aanzien van het ontwerp van de openbare ruimte. Er zal gezocht moeten worden naar geheel nieuwe vormen. Zo ook naar de definitie en het gebruik van de openbare ruimte.

In 2013 organiseerde POR debatten en ruimtelijke interventies om tot een herdefiniëring te komen van het begrip ‘openbare ruimte’. Centraal stond hierin de vraag: hoe kan ontwerp ingezet worden als aanjager van nieuw gebruik van de veranderlijke openbare ruimte? Kijk hier voor meer informatie over het jaarprogramma van 2013.