Tien jaar aanbesteden van architectuuropdrachten & nieuwe website Ontwerpwedstrijden – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

In de jaren 2012 tot 2022 zijn 1476 aanbestedingen van architectuuropdrachten aangekondigd door 584 verschillende aanbesteders. Na een daling van het aantal aanbestedingen voor zowel architectendiensten als werken met ontwerp in de jaren 2012 tot 2019, is sprake van een lichte toename. De opdrachten zijn vooral afkomstig van decentrale overheden en onderwijsinstellingen. Het aantal gemeenten […]


Bekendmaking resultaat ontwerpprijsvraag Energielab Nagele – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Op 30 maart wordt het resultaat van de prijsvraag Energielab Nagele bekend gemaakt bij een openbare bijeenkomst in Het Rietveld in Nagele. Met deze prijsvraag zoekt de Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele naar inspirerende oplossingen voor duurzame energie die het dorp een vooruitstrevende kwaliteitsimpuls kunnen bieden, en waardoor Nagele kan uitgroeien tot een energieneutraal dorp waarin […]


Leeuwarden op weg naar 2018 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Maarten Kloos noteerde zijn impressies van zijn bezoek aan Leeuwarden op 28 mei 2014. Hier zet de gemeente succesvol kleinschalige ontwikkelingscompetities in, waarbij (regionale) aannemers en architecten als team samenwerken. Na de excursie naar De Zuidlanden, de internationaal georiënteerde Watercampus-in-aanbouw en de binnenstedelijke projecten van ‘Het Kloppend Hart’, vond discussie plaats in het nieuwe Fries […]


Inzendtermijn NRP Gulden Feniks open tot 1 maart – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

De NRP Gulden Feniks werd in 2018 toegekend aan de Blokhuispoort in Leeuwarden als het beste transformatieproject. De trofee staat nog steeds op het bureau van opdrachtgever Michiel Rohlof. Hij hecht veel waarde aan deze onderscheiding als belangrijke prijs voor hergebruik van de bestaande bebouwde omgeving. “We krijgen nog steeds verzoeken van gemeenten, provincies, architecten […]


Governance for urban change, IFHP Oslo – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Bijdrage van Architectuur Lokaal aan het 48e IFHP World Congres in Oslo. The International Federation for Housing and Planning IFHP is een wereldwijd netwerk van professionals op het gebied van huisvesting en ruimtelijke planning. De federatie organiseert uiteenlopende activiteiten, gericht op een internationale uitwisseling van kennis en ervaring op het vakgebied. Het meest bekend is […]


Architecture policy in Norway – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 28, 2019

In August 2009, the Norwegian government launched Norway’s first unified architectural policy: “architecture.now”. The Norwegian foundation for Design and Architecture in Norway has been assigned a key role in its implementation. The intention of an architectural policy is to promote the quality of the planning and construction of buildings. The concept of “quality” cannot be […]