Tien jaar aanbesteden van architectuuropdrachten & nieuwe website Ontwerpwedstrijden – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

In de jaren 2012 tot 2022 zijn 1476 aanbestedingen van architectuuropdrachten aangekondigd door 584 verschillende aanbesteders. Na een daling van het aantal aanbestedingen voor zowel architectendiensten als werken met ontwerp in de jaren 2012 tot 2019, is sprake van een lichte toename. De opdrachten zijn vooral afkomstig van decentrale overheden en onderwijsinstellingen. Het aantal gemeenten met ruime ervaring met aanbesteden van architectuur blijft beperkt. De provincie Zeeland en G40-gemeente Hengelo hebben in de afgelopen tien jaar geen enkele architectuuropdracht aanbesteed. Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden maakte de rapportage over aanbesteding van architectuuropdrachten in de jaren 2012 tot 2022 op. Hiernaast is de website Ontwerpwedstrijden vernieuwd.

Rapportage tien jaar aanbesteden
Gedurende 25 jaar heeft Architectuur Lokaal via het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden ondersteuning geboden bij architectenselecties aan zowel publieke en private partijen als aan ontwerpers en er werden tal van hulpmiddelen ontwikkeld, waaronder handleidingen voor het uitschrijven van prijsvragen en het aanbesteden van architectuuropdrachten. Daarmee heeft Architectuur Lokaal consistent bijgedragen aan een gezonde bouwcultuur in Nederland. De Rapportage 2012-2022, 10 jaar aanbesteding van architectuuropdrachten in Nederland biedt statistieken over het aanbesteden van architectuuropdrachten in de afgelopen tien jaar.

Nieuwe ontwikkelingen
In de loop der jaren is nieuwe nationale en Europese wetgeving tot stand gekomen, er kwamen richtlijnen en klachtenloketten, er zijn vele vormen van ondersteuning geïnstitutionaliseerd en via TenderNed zijn inmiddels tal van gegevens beschikbaar. Als gevolg hiervan zijn de activiteiten van het Steunpunt afgerond.
Ondersteuning bij prijsvragen en ontwikkelcompetities wordt voortgezet.

Website Ontwerpwedstrijden vernieuwd
Per 1 september is de website Ontwerpwedstrijden vernieuwd. De handleidingen Kompas blijven beschikbaar op deze website, evenals informatie over wet- en regelgeving bij het aanbesteden van architectuuropdrachten. Op deze website zijn ook de reglementen, inzendingen, juryrapporten en andere data te vinden van prijsvragen en ontwikkelcompetities waarbij Architectuur Lokaal betrokken is of is geweest. Klik hier voor het Portfolio Prijsvraagcultuur.
De database van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden over de periode juli 2005 tot en met juli 2022 is nu ook volledig openbaar gemaakt.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden werd in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. Als onafhankelijke, niet-commerciële helpdesk voor uitschrijvers van aanbestedingen en prijsvragen voor architectuuropdrachten in Nederland, is vanuit het Steunpunt bijgedragen aan professionalisering van zowel opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.