Internationaal

België/BelgiumArchitectuurbeleid in Vlaanderen?

uitwisseling
Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en architectuurcentrum Architectuur als Buur organiseerden de workshop Bouwen aan kwaliteit op 8 december 1998 in Brussel. Architectuur Lokaal werd gevraagd naar de ervaringen sinds 1993 in Nederland. De bijeenkomst was geïnitieerd door enkele Vlaamse...

Architectuurbeleid Vlaanderen 1995

Archief debat | 1995 | Brussel
De Koning Boudewijnstich­ting uit Brussel verrichtte onderzoek naar de mogelijkheden om architectuurbeleid in België op te starten. Dit heeft geleid tot informatie-uitwisseling met Vlaamse architectuurcentra en met een toelichting van Architectuur Lokaal over de Nederlandse architectuurcentra en...

Architectuurbeleid Vlaanderen 2009-2014

beleid | 2009
Met de architectuurnota wil Vlaams Bouwmeester Marcel Smets de nieuwe Vlaamse regering inspireren bij haar architecturaal beleid. De ontwikkeling van een architectuurreflex is de ambitie. De nota opent het debat voor een kwaliteitsvolle architectuur op basis van een geïntegreerde aanpak. In...

Architectuurbeleid Vlaanderen 2010-2015

beleid | 2010
In zijn ambitienota Zeven memo’s voor een verlichte bouwcultuur” zet Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen de lijnen uit voor zijn mandaat dat loopt tot 2015. Swinnen bouwt daarbij voort op de fundamenten van een eerste decennium Bouwmeesterschap in Vlaanderen, maar kijkt ook bewust verder. De...
Herbestemming Amsterdamse kerken voor Vlaanderen

Archief excursie | 2003 | Amsterdam
Excursie voor medewerkers van het team van de Vlaams Bouwmeester met als onderwerp Herbestemming monumentale kerkgebouwen. Tijdens de excursie werden onder meer de Amstelkerk en de Vondelkerk bezocht en vonden gesprekken plaats met direct betrokkenen bij de herbestemming.