Heilige huisjes. Meer bewoners als opdrachtgever – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Deelname aan de woonmarkt Heilige Huisjes in het Nederlands Architectuurinstituut voor mensen die overwegen zelf opdrachtgever te worden voor hun eigen woning.

Het streven van de regering is dat over een paar jaar een derde van de nieuwe woningen door de bewoners zelf is gebouwd. Dit betekent dat iedereen die overweegt om met een architect te gaan bouwen zich hier nu op moet oriënteren. Dat kan tijdens de woonmarkt Heilige Huisjes 02, die in het weekeinde van 5 en 6 oktober plaatsvindt in het NAi in Rotterdam.

Deelnemers krijgen tijdens de studiedag het magazine Burgerlijke stedenbouw uitgereikt. Hierin zijn elf wijken met particuliere bouw in tekst en beeld gedocumenteerd. Drie recent gebouwde wijken in Purmerend, Rozendaal en Amsterdam laten een stedenbouwkundige en architectonische variëteit in oplossingen zien. Drie vooroorlogse wijken maken duidelijk dat particuliere bouw in een goed stedenbouwkundig plan mooie en duurzame wijken opleveren. Drie buitenlandse wijken – in Amerika, Denemarken en België – geven zicht op een ons onbekende aanpak. Tot slot wordt met een volkstuinencomplex en een ‘favela’ in Lima geïllustreerd dat burgers in belangrijke mate zelf hun omgeving kunnen vormgeven. Met deze diverse voorbeelden aan wijken wil het magazine geen blauwdruk bieden, maar juist de geschakeerdheid van de stedenbouwkundige plannen laten zien. Elke gemeente kan zelf naar een stedenbouwkundige planopzet zoeken waarmee zij het experiment van haar burgers honoreert en tegelijkertijd de kwaliteit van de publieke ruimte waarborgt.