Draag bij aan bouwcultuur

Heeft u belang bij het werk van Architectuur Lokaal en het Steunpunt Architectuuropdrachten, de Olifantenkooi en de Opdrachtgeversschool, of vindt u ons werk belangrijk? Maak dan gebruik van de nieuwe, extra belastingvoordelen voor donateurs en draag bij aan bouwcultuur!

Al bijna twintig jaar werkt Architectuur Lokaal aan de bevordering van goed opdrachtgeverschap en het verbeteren van de aanbestedingspraktijk voor architectuuropdrachten in Nederland. Dat is mede mogelijk dankzij donaties van vele opdrachtgevers, bouwmanagers, architecten en anderen die de inrichting van Nederland een warm hart toedragen. De donaties zijn des te belangrijker in tijden van bezuinigingen. Architectuur Lokaal en het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden zullen na jarenlange gratis dienstverlening meer zijn aangewezen op vrijwillige bijdragen. Vanaf 2012 biedt de Geefwet extra belastingvoordeel voor ondernemingen en particulieren die een gift doen aan een zogenoemde culturele ANBI (Algemeen Nut Bevorderende Instelling), ofwel: een cultureel goed doel. Architectuur Lokaal is zo'n ‘culturele ANBI’. Vanaf 2012 geldt de extra giftenaftrek dus ook voor donateurs van Architectuur Lokaal. Wij zijn blij met elke bijdrage!

Belastingvoordeel voor ondernemingen verruimd
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van hun gift aan Architectuur Lokaal aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Bedraagt uw gift bijvoorbeeld € 2.000, dan mag u € 3.000 aftrekken (150%).

Meer belastingvoordeel voor particulieren
Particulieren kunnen de fiscale aftrek van hun gift aan Architectuur Lokaal met 25% verhogen: wie € 100 doneert, mag € 125 aftrekken van de inkomstenbelasting. Periodieke giften, donaties die u toezegt voor tenminste vijf jaar, bieden nog meer belastingvoordeel.

Hoe kunt u voordelig bijdragen aan bouwcultuur?
Er zijn verschillende manieren om bij te dragen aan bouwcultuur en te profiteren van extra belastingvoordeel:
1. Online doneren is de makkelijkste manier om Architectuur Lokaal te steunen.
Lees meer over Eenmalig geven.
2. U kunt al donateur van Architectuur Lokaal worden vanaf € 10 per kwartaal.Vanaf € 60 per jaar is uw bijdrage aftrekbaar. Lees meer over Donateur worden.
3. Iedereen die Architectuur Lokaal voor minimaal vijf jaar wil ondersteunen, krijgt nog meer belastingvoordeel. Lees meer over Periodieke giften.

Meer informatie
Ga naar de Belastingdienst voor meer informatie en rekenvoorbeelden voor de extra aftrek van giften aan culturele ANBI's. Kijk ook op Daar geef je om, de website van het ministerie van OCW waarop alles te lezen is over geven aan cultuur.
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail of bel naar Architectuur Lokaal, tel. 020 5304000.