Almere Poort – Homeruskwartier

praktijkvoorbeeld

Sinds 2006 pakt het nieuwe college van B&W de ontwikkeling van de Almere anders aan. Het accent verschuift naar bouwen in opdracht van bewoners.

Met Adri Duivesteijn als wethouder neemt de invloed van woningcorporaties en projectontwikkelaars af en verschuift het accent naar bouwen in opdracht van bewoners. Niet de instituten, maar de mensen gaan de stad maken. Grote opdrachtgevers kunnen meedoen als ze bewoners reële zeggenschap geven.

De vele gedaanten van het Homerus-kwartier
Almere is het tegendeel van een krimpgemeente. De jongste stad van Nederland zal de komende decennia doorgroeien met tienduizenden nieuwe woningen en arbeidsplaatsen. Een van de plekken om deze groei op te vangen is Homeruskwartier, een honderd hectare groot gebied aan de westkant van de stad. Als fundament voor de opbouw van deze wijk laat de gemeente een stedenbouwkundig plan maken door OMA (Office for Metropolitan Architecture). Dat bureau had eerder het masterplan opgesteld voor het nieuwe stadshart van Almere. Vanuit OMA ontwerpt Floris Alkemade het plan voor het westelijk deel van Homeruskwartier, vervolgens gaat Art Zaaijer aan de slag met het oostelijk deel. Zaaijer is ook als supervisor betrokken bij de verdere invulling van het plan.

Het principe van de bouwgroep en IbbA (ik bouw betaalbaar in Almere)
Inspiratie voor het centrum komt uit het zuiden van Duitsland. De gemeente Tübingen heeft laten zien hoe particulieren in kleine groepen woon/werkpanden kunnen bouwen met meer gebruikers onder één dak. In Homeruskwartier- Centrum zijn vergelijkbare bouwgroepen aan de slag. De leden van de groep hoeven niet méér met elkaar te delen dan de wens om op die plek te bouwen. Om mensen met lagere inkomens in staat te stellen zelf te bouwen lanceert de gemeente de regeling ‘Ik bouw betaalbaar in Almere’ (IbbA), gericht op jaarinkomens van € 20.000,– tot € 36.000,– (www.ikbouwbetaalbaar.nl). Verder is er variatie in het opdrachtgeverschap. De gemeente verkoopt een derde van de kavels aan mensen die zelf gaan bouwen. De resterende woningen worden gemaakt in diverse vormen van ‘medeopdrachtgeverschap’, waarbij een woningcorporatie of projectontwikkelaar bouwt in overleg met bewoners.

Resultaat
Begin 2011 is na uitgave van 1500 kavels het beeld van Homeruskwartier volop in beweging. Een ongebruikelijke diversiteit begint zich af te tekenen. Allerlei bouwstijlen en bevolkingsgroepen vinden hier hun plek. Het centrum staat nog in de kinderschoenen. De invloed van de crisis is vooral te merken bij projecten waarbij ook ontwikkelaars en corporaties zijn betrokken. De individuele bouwers houden het tempo er in.

Download hier de volledige projectbeschrijving

Naar documentaire Homeruskwartier, Almere (IDTV)