Pier Vellinga reikt klimaatprijs ‘De Peilstok’ uit bij Hitte in de delta

nieuwsbericht | april 15, 2024
Pier Vellinga reikt klimaatprijs ‘De Peilstok’ uit bij Hitte in de delta

Iconen van een waterrobuuste en klimaatbestendige omgeving: daarvoor vraagt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aandacht met De Peilstok 2014. De Peilstok is een prijs in het kader van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Op 28 november reikt prof. dr. ir. Pier Vellinga, hoogleraar Climate Change en voorzitter Kennis voor Klimaat, De Peilstok 2014 uit tijdens de manifestatie Hitte in de delta van Architectuur Lokaal over opdrachtgeverschap en ontwerp in een veranderend klimaat, op 28 november 2014.

Klimaatbestendig en waterrobuust
Steden en dorpen zijn de plekken waar wij wonen, werken, ondernemen en onze vrije tijd doorbrengen. De stad is de motor van onze economie. Een goede kwaliteit van de leefomgeving van steden en hun ommeland is daarom essentieel. Deze kwaliteit staat onder druk door heviger regen, langduriger droogte en meer warme dagen. Dit zorgt nu al voor omvangrijke schade aan gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte, en heeft flinke gevolgen voor de gezondheid, de kwaliteit van de  leefomgeving en de economie. Door de klimaat- en wateropgave op te pakken, kan een verbetering van de stedelijke kwaliteit worden bereikt en kunnen toekomstige maatschappelijke kosten vermeden worden.

De Peilstok 2014
Voor De Peilstok komen projecten van zowel publieke als private opdrachtgevers in aanmerking, die inspirerende oplossingen bieden om het bebouwd gebied in Nederland waterrobuust en klimaatbestendig te maken.
De inzendingen worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Pier Vellinga. Juryleden zijn Jan Brouwer (vm. Rijksadviseur Infrastructuur), Nicole Maarsen (HAL investment, Maarsen groep) en Hermen Borst (Hoofd Ruimtelijk Ontwerp Ministerie van IenM).

Deltacongres
De nominaties voor De Peilstok 2014 worden bekend gemaakt tijdens het Vijfde Nationaal Deltacongres op 6 november. De prijsuitreiking op 28 november wordt voorafgegaan door een inleiding van Willem Jan Goossen, thans programmadirecteur Deltaprogramma Rivieren van het ministerie van IenM. De prijs bestaat uit een trofee en een boek met de ingediende projecten, waarin extra veel aandacht voor de winnaar.