Lezing Dirk Sijmons over Energie en Klimaat bij manifestatie 'Grensverleggers' – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Voor het eerst sinds het klimaatakkoord van 2015 is een landelijk overzicht van de ruimtelijke impact van de energietransitie in detail op kaart gezet in Energie & Ruimte, een nationaal perspectief. De publicatie kwam onder regie van Deltametropool en in opdracht van de ministeries van EZ, I&M en BZK tot stand. Het project Energie en […]


Lokaal Mondiaal – Peru – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 29, 2023

Bart Stuart en Klaar van der Lippe doen vanuit Lima verslag van hun onderzoek naar spontane stedenbouw en de effectieve zelforganisatie in de Barriada’s, de spontane buitenwijken van deze metropool. Zij werken sinds 2005 samen. In hun onderzoeken bewegen zij zich op het raakvlak van stedenbouw, cultuur en politiek.


klimaatadaptatie – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 29, 2023

nieuwsbericht | 17 juni 2020 De coronapandemie zet bijna alles wat vanzelfsprekend was op zijn kop. De onzekerheid raakt aan woningbouw, natuur- en milieuontwikkeling, visie op de aantrekkelijkheid van de stad en voortgang van de energietransitie. Iedereen heeft er mee te maken. De artikelen in dit nummer van Architectuur…


Houten – Klimaat Safari Houten – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 29, 2023

Wie helpt mee aan het bedenken van oplossingen om in Houten de gevolgen van de klimaatveranderingen als wateroverlast en hitte tegen te gaan? In het Centrum van Houten bekijken bewoners samen met klimaatdeskundigen, architecten en studenten tijdens een safari te voet wat er al is gerealiseerd op klimaatgebied. Met een klimaat-toolbox in de hand borduren […]


Pier Vellinga reikt klimaatprijs 'De Peilstok' uit bij Hitte in de delta – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 29, 2023

Iconen van een waterrobuuste en klimaatbestendige omgeving: daarvoor vraagt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aandacht met De Peilstok 2014. De Peilstok is een prijs in het kader van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Op 28 november reikt prof. dr. ir. Pier Vellinga, hoogleraar Climate Change en voorzitter Kennis voor Klimaat, De Peilstok 2014 uit […]


Peru/Peru Archives – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 28, 2019

artikel | 2013 Bart Stuart en Klaar van der Lippe doen vanuit Lima verslag van hun onderzoek naar spontane stedenbouw en de effectieve zelforganisatie in de Barriada’s, de spontane buitenwijken van deze metropool. Zij werken sinds 2005 samen. In hun onderzoeken bewegen zij zich op het raakvlak van stedenbouw,…