Scholenbouwfeuilleton #4: Samenwerken loont – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 27, 2023

Saskia Boelema bij onthulling van de speelplein van de nieuwe basisschool de Parel in Breda Uniek in Nederland: de doordecentralisatie – een nieuwe relatie met schoolbesturen- van de gemeente Breda. Onderwijshuisvesting vraagt, gezien de verdeling van middelen en verantwoordelijkheden, om samenwerking en vertrouwen tussen gemeenten en schoolbesturen. In Breda is een verregaande vorm van samenwerking […]


Culemborg – Eva-Lanxmeer en Het Kwarteel – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Een groep ontwerpers, wetenschappers en kunstenaars heeft zich verenigd in de  stichting Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en Advies (EVA). Door een ecologische wijk te bouwen, willen ze laten zien hoe een duurzame leefomgeving van onderop vorm kan krijgen. De gemeente Culemborg voelt zich aangesproken en gaat actief meewerken. Naast het NS-station ligt 24 hectare […]


Vooraankondiging prijsvraag Energielab Nagele – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Wie kent Nagele niet? In de jaren ’50 werd Nagele ontworpen als modernste dorp van Europa door de beroemdste architecten van die tijd zoals Gerrit Rietveld, Jaap Bakema, Mien Ruys en Aldo van Eyck. Deze architecten, verenigd in de 8 en Opbouw, hebben Nagele als modeldorp ontwikkeld en tal van experimentele toepassingen uitgeprobeerd die later […]


Regionale samenwerking en nabestemming – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Slideshow De Floriade 2012 is vanaf de start een regionaal project. De tuinbouwtentoonstelling zelf duurt een half jaar, de effecten op de regio zullen veel langer merkbaar zijn. Vanuit die gedachte hebben de gemeenten Beesel, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray intensief met elkaar, met de provincie en tal van […]


Architectuur Lokaal naar de Verenigde Staten – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 31, 2023

Architectuur Lokaal ondernam een studiereis naar Chicago en Washington. De reis had als doel inzicht te krijgen in hoe ruimtelijke kwaliteit (stedelijke ruimte en architectuur), gebruik van ruimte, eigendomsrechten, duurzaamheid en burgerparticipatie tot stand komt in de steden Washington en Chicago. Daar sprak Architectuur Lokaal met verschillende afgevaardigden van diverse instellingen zoals de wetenschappelijke denktank […]