Actueel

Leiden – Nieuwe Energie

nieuwsbericht | april 15, 2024

Herbestemming van voormalige spinnerij tot bedrijfsgebouw en daklozenopvang.


15 november in Tilburg: Initiatieven, burgerbetrokkenheid en omgevingsvisies: een ideale mix?

nieuwsbericht | april 15, 2024

Hoe ga je als gemeente om met initiatieven die je niet zelf hebt geïnitieerd? Hoe kan je een omgevingsvisie zo maken dat je uitnodigt tot initiatief van burgers? En hoe ga je om met het spanningsveld tussen het maken van een visie voor de lange termijn en het bieden van ruimte aan die initiatieven? Op […]


Alkmaar – Tentoonstelling hedendaagse architectuur Alkmaar en uitreiking AIA Architectuurprijs

nieuwsbericht | april 15, 2024

In het kader van de landelijke Dag van de Architectuur organiseert het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar (AIA) een tentoonstelling van hedendaagse architectuur in Alkmaar. Het gaat daarbij om gebouwen die de afgelopen 15 jaar in Alkmaar zijn gerealiseerd.  De tentoonstelling bestrijkt een periode die niet de eenvoudigste is in de ontwikkeling van Alkmaar. Rond de eeuwwisseling […]


Amsterdam – Brede Joodse school Rosj Pina

nieuwsbericht | april 15, 2024


Juryrapport prijsvraag Energie-landschap van de Toekomst

nieuwsbericht | april 15, 2024

Coöperatie NederLandBovenWater schreef de openbare prijsvraag Energielandschap van de Toekomst , Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied uit in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf. Gevraagd werd om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. Het juryrapport beschrijft […]


Berkel en Rodenrijs – Brede school Meerpolder

nieuwsbericht | april 15, 2024

Architectuur Lokaal #51

nieuwsbericht | april 15, 2024

Nieuw college van Rijksadviseurs. ‘Dwingende initiatieven’ zijn uit de tijd. Het rijk zoekt tegenwoordig liever de ‘inspirerende dialoog’. Bloei, stagnatie of neergang? De Gouden Piramide 2006 als graadmeter van de architectonische cultuur. De beste opdrachtgevers van Vlaanderen ‘Als overheid vervullen we een voorbeeldfunctie voor innovatieve gebouwen’.


Utrecht – Bartholomeus Gasthuis

nieuwsbericht | april 15, 2024

Historisch gasthuis herontwikkeld tot modern zorgcentrum. Praktijkvoorbeeld bij onderzoek naar aanpassing en herbouw van bestaand zorgvastgoed. Historische wortelsHet historische Bartholomeus Gasthuis gaat in de twintigste eeuw deel uitmaken van het nationale zorgstelsel. Toch blijft men hechten aan zelfstandigheid en aan de combinatie van het eeuwenoude gebouw en de eeuwenoude functie. De nieuwe tijd laat zijn sporen […]


Boek Vier jaar ontwerpkracht in Nederland

nieuwsbericht | april 15, 2024

Ter gelegenheid van de lancering van de ’ActieAgenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020’ die vanmiddag plaatsvond in de TU Delft bood Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal, het boek ‘AAARO, Vier jaar ontwerpkracht in Nederland’ aan minister Schultz van Haegen (IenM) en minister Bussemaker (OCW) aan. Architectuur Lokaal volgde de resultaten van het architectuurbeleid in de afgelopen jaren […]


Pier Vellinga reikt klimaatprijs ‘De Peilstok’ uit bij Hitte in de delta

nieuwsbericht | april 15, 2024

Iconen van een waterrobuuste en klimaatbestendige omgeving: daarvoor vraagt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aandacht met De Peilstok 2014. De Peilstok is een prijs in het kader van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Op 28 november reikt prof. dr. ir. Pier Vellinga, hoogleraar Climate Change en voorzitter Kennis voor Klimaat, De Peilstok 2014 uit tijdens de manifestatie Hitte […]


Amsterdam – IJburg, Steigereiland

nieuwsbericht | april 15, 2024

Op IJburg besluit de gemeente veel meer ruimte beschikbaar te stellen voor mensen die hun eigen woning willen bouwen – alleen al op Steigereiland zijn er 400 land- en 110 waterkavels. IJburg, de meest recente uitbreiding van Amsterdam, zal uiteindelijk uit zeven eilanden bestaan met 18.000 woningen en voorzieningen voor 45.000 inwoners. Voor Steigereiland heeft […]


Almere Poort – Homeruskwartier

nieuwsbericht | april 15, 2024

Sinds 2006 pakt het nieuwe college van B&W de ontwikkeling van de Almere anders aan. Het accent verschuift naar bouwen in opdracht van bewoners. Met Adri Duivesteijn als wethouder neemt de invloed van woningcorporaties en projectontwikkelaars af en verschuift het accent naar bouwen in opdracht van bewoners. Niet de instituten, maar de mensen gaan de […]


Almere – Brede school De Archipel

nieuwsbericht | april 15, 2024

Amersfoort – Zorgcentrum De Plataan

nieuwsbericht | april 15, 2024

Herbestemming van schoolgebouw tot zorgcomplex.


Oudenbosch – Postkantoor

nieuwsbericht | april 15, 2024

Herbestemming rijksmonument. Van postkantoor tot wonen met zorg.


Architectuur Lokaal #69

nieuwsbericht | april 15, 2024

Van Poelgeest over Almere 2.0.: Op 9 oktober bepaalt het kabinet zijn standpunt over de Concept Structuurvisie Almere 2.0. Maarten van Poelgeest, wethouder te Amsterdam, licht toe waarom deze visie een flinke stap voorwaarts is voor de regio.Projectontwikkelen nieuwe stijl. Voor projectontwikkelaars zijn de vette jaren voorbij. Geurt van Randeraat en Leo Versteijlen gaan op […]


Rotterdam – Waterwijk Nesselande

nieuwsbericht | april 15, 2024

Sommige opdrachtgevers laten in Waterwijk bijzondere, speciaal voor deze plek ontworpen woningen bouwen. De meerderheid kiest echter voor een woning uit de catalogus. Dat hoort bij de vrijheid van het particulier opdrachtgeverschap. Rotterdam heeft ervaring met allerlei varianten van particulier opdrachtgeverschap. Stuk voor stuk passen ze in het beleid om Rotterdam aantrekkelijker te maken voor […]


Zeist – Villa Pavia

nieuwsbericht | april 15, 2024

Herbestemming van monumentale buitenplaats tot appartementen met 24-uurs zorg.


Eindhoven – Bloemenbuurt-Zuid, Kopersvereniging Madelief

nieuwsbericht | april 15, 2024

Vernieuwing van een buurt uit de jaren twintig waarbij zowel huurders als kopers een maximale invloed krijgen. Bloemenbuurt-Zuid in Eindhoven is in 1920-1921 gebouwd als tuinstad met een rechthoekig patroon van smalle straten en bloksgewijze verkaveling. Na 80 jaar is de arbeidersbuurt vergrijsd en zijn de woningen sterk verouderd. Gemeente, bewoners en woningcorporatie Domein maken […]


Rotterdam – Magistraat

nieuwsbericht | april 15, 2024

Herbestemming van kweekschool tot woonzorgvoorziening in de vrije sector.


Zuid-Beijerland – Boerderij Dorpzigt

nieuwsbericht | april 15, 2024

Herbestemming van boerenbedrijf tot zorgorganisatie.


Bergeijk – Hooge Berkt

nieuwsbericht | april 15, 2024

De gemeente Bergeijk zet in op het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen voor jonge huishoudens. De Startersgroep Bergeijk realiseren 39 starterswoningen. Alle provincies hebben een subsidieregeling voor het stimuleren van collectief particulier opdrachtgeverschap. Noord-Brabant gebruikt die regeling om het aanbod van betaalbare woningen voor jonge huishoudens te vergroten. Voldoende woningen voor starters moeten […]


Lelystad – Woonzorgcentrum De Hoven

nieuwsbericht | april 15, 2024

Herbestemming van klassiek verzorgingshuis tot verpleeghuis nieuwe stijl.