Actueel

Toekomstscenario’s ontwerpatelier Egyptische Poort gepresenteerd aan gemeenteraad Bladel – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Op 10 juli heeft Architectuur Lokaal de vijf prikkelende scenario’s, die in het Ontwerpatelier Egyptische Poort zijn ontwikkeld, aan de gemeenteraad van Bladel gepresenteerd. De raadsleden reageerden enthousiast op de voorstellen die zij te zien kregen. Wethouder Heijman ziet uit naar de discussie die op 21 september in de gemeenteraad zal plaatsvinden. Dan zal de […]


Tijdschrift – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

herfst 2020 In nummer 98 van het tijdschrift Architectuur Lokaal veel aandacht voor de visies op de toekomst – maar niet zonder relaties te leggen met heden en verleden. Over de beste afstudeerders van de ruimtelijke ontwerpoplossingen, de zorgen van oud-Rijksbouwmeester over de statuur van het Download pdf (gratis)Meer informatie zomer 2020 De coronapandemie zet […]


Woonstichting 'thuis – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Je bent nu hier: Home › Woonstichting ’thuis Nieuwsbericht 6 oktober 2022 Op 6 oktober heeft wethouder Joep van de Ven van de gemeente Oirschot het resultaat van de prijsvraag ‘Een Nieuwe Bouwcultuur. Biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot’ bekendgemaakt op de Floriade in Almere. Het team van stedenbouwkundige Dirk van Peijpe (De Urbanisten), architect […]


Op Rubberen Laarzen #1 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Studiedag voor de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente, die gezamenlijk een plan voor landschapsontwikkeling wilden opstellen. Dit is pionierswerk, want dergelijke plannen waren nog niet eerder gemaakt. Om dit bijzondere project te stimuleren, heeft Architectuur Lokaal met financiële ondersteuning van het ministerie van LNV een discussiedag georganiseerd over het (culturele) opdrachtgeverschap van beide gemeenten […]


De Nieuwe Hollandse Waterlinie #2 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Vestingstad Naarden Discussiemiddag Linieperspectief Gooi- en Vechtstreek voor gemeenten aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie: Muiden, Naarden en Weesp. Het Projectbureau Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft aan Architectuur Lokaal gevraagd om een aantal discussies te organiseren voor gemeenten aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zo kunnen de plannen voor de linie per ´projectenveloppe´ worden geconcretiseerd. Steeds […]


Kleinschalige stedenbouw en goed aanbesteden: 28 mei in Leeuwarden – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Slideshow Wat is de overeenkomst tussen Rotterdam en Leeuwarden? De gemeenten liggen diagonaal tegenover elkaar in het land, Rotterdam is een grootstedelijke havenstad bij uitstek, Leeuwarden ligt in een weids landelijk gebied waarin de focus op water en zuivel ligt. Beide gemeenten zijn voorlopers in het experimenteren met mogelijkheden om een passende aanpak te vinden […]


Lokale architectuurcentra, Oslo – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Lezing voor de Noorse studenten van de Academie van Bouwkunst in Oslo. Ter gelegenheid van het IFHP wereldcongres worden studentenprogramma’s georganiseerd. Bij de 48e editie van het IFHP is Oslo gaf Architectuur Lokaal aan de studenten van de Academie van Bouwkunst een toelichting op de stand van zaken van de Nederlandse architectuurcentra.


thefulcrum.eu to improve & make more transparent public procurement for architecture – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

TheFulcrum.eu is an international platform that aims for better & transparent public procurement for architecture via an e-procurement system, based on the ‘Steunpunt system’ as a uniform European ‘golden standard’. The platform is a joint Dutch/British initiative which was first presented November  2014 in Amsterdam. The website TheFulcrum.eu was launched February  2015 in London. The […]


Implementation of Architectural Policies – New Expectations – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Symposium van het EFAP, het netwerk voor architectuurbeleid in Europa. Door de bond van Tsjechische architecten en het Ministerie voor Regionale Ontwikkeling werd Architectuur Lokaal uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de jaarlijkse conferentie van het European Forum for Architecture Policies EFAP. Dit congres wordt twee keer per jaar georganiseerd door het land dat EU […]


Onze Bruggen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Publicatie Onze Bruggen, in vervolg op het vakdebat over opdrachtgeverschap van bruggenbouw bij aanpassingen in de infrastructuur. Voorbeelden in verschillende stadia van ontwikkeling uit Sneek, Hattem, Haarlemmermeer, Ewijk, Nijmegen en Gorinchem. Nederlanders zijn mobieler dan ooit en de groei is nog niet ten einde. Er wordt dan ook druk gebouwd aan wegen en spoorlijnen. Het […]


De Olifantenkooi/YD2M (Young Developers and Designers Meet) Ontmoetingsplaats voor ontwikkelaars en ontwerpers – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Vier bijeenkomsten voor jonge, ambitieuze en creatieve ontwikkelaars en ontwerpers. Jonge ontwikkelaars zoeken naar nieuwe ontwerpconcepten. Jonge architecten zoeken nieuwe ontwikkelmodellen. In het dagelijkse werkveld (opdrachtsituaties) komen jonge architecten echter wel in contact met oudere ontwikkelaars (de senioren & directeuren als opdrachtgever), maar zelden met hun jongere collega’s. Omgekeerd werken jonge ontwikkelaars regelmatig met gevestigde […]


Veel belangstelling voor prijsvraag De Kemmer in Oirschot – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Plangebied gezien vanuit het Noorden, © Crista Castelijns Fotografie Er is veel belangstelling om deel te nemen aan de ontwerpprijsvraag ‘Een nieuwe bouwcultuur – Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot’. De prijsvraag in Oirschot is de eerste prijsvraag binnen het programma ‘Een nieuwe bouwcultuur’, waarmee het College van Rijksadviseurs biobased en natuurinclusief bouwen wil […]


Vragenronde ontwikkelcompetitie Omval-Weespertrekvaart Amsterdam sluit op 11 september a.s. – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

De vragenronde voor de ontwikkelcompetitie Omval-Weespertrekvaart staat nog open tot en met vrijdag 11 september a.s. Met deze competitie zoekt de gemeente Amsterdam naar een creatief, hoogwaardig en duurzaam voorstel voor ontwikkeling van de kavel Omval-Weespertrekvaart Amsterdam, dat bijdraagt aan een stedelijk milieu met gemengde functies. De competitie is uitgeschreven onder teams van ontwikkelaars, ontwerpers […]


Architecten geselecteerd voor Wonen in Winkels, Rotterdam – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

De jury van de Open Oproep Wonen in Winkels heeft vijf architectenbureaus geselecteerd voor de architectenpool ‘Wonen in Winkels’. De gemeente Rotterdam ontving 86 inzendingen. De toekomstige bewoners van veertien winkelpanden, die worden verkocht als kluswoning, ontvangen een ‘architectencheque’ van € 2.000 (excl. btw) van de gemeente. Zij kunnen deze cheques besteden bij één van […]


Amstelveense Architectuurprijs 2013 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Op initiatief van de gemeente Amstelveen wordt dit jaar voor de eerste keer de architectuurprijs van Amstelveen uitgereikt. Er wordt onderscheid gemaakt in woningen en overige gebouwen (zoals kantoren, schoolgebouwen). Om in aanmerking te kunnen komen voor de prijs moet het gebouw in of na 2010 opgeleverd zijn. Daarnaast gaat het om gebouwen die liggen […]


Ruimtelijke kwaliteit Hengelo – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Stadhuis Hengelo Hengelo werkt aan een visie op ruimtelijke kwaliteit voor de toekomst. De gemeenteraad heeft de grote lijnen hiervoor uitgezet en de kadernota Ruimtelijke Kwaliteit 2030 vastgesteld. Om het begrip ruimtelijke kwaliteit verder te concretiseren en daarover te communiceren vroeg de gemeente aan Architectuur Lokaal een cursus te organiseren. Daarbij kwamen de volgende thema’s […]


Volkshuisvestingsproject van de eeuw – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Verkiezing van het woningbouwproject van de eeuw, initiatief van Aedes ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Woningwet. Architectuur Lokaal nam deel aan de jury. De Amsterdamse P.L. Takbuurt is gekozen tot hét woningbouwproject van de twintigste eeuw. Tweede werd het complex De Eendracht aan de Vroesenlaan in Rotterdam en derde het Centraal-Wonenproject Wandelmeent […]


Prijsvraag Gezinsappartementen Rotterdam: vijf visies geselecteerd voor de Lloydpier – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

De eerste ronde van de Open Oproep Gezinsappartementen, uitgeschreven door de gemeente Rotterdam, heeft geresulteerd in de selectie van vijf visies. De inzenders van deze visies werden uitgenodigd om hun idee uit te werken tot een concreet voorstel voor gestapelde gezinswoningen op een kavel op de hoek Kratonkade en Loods Celebes op de Lloydpier in […]


Uitnodiging Symposium Circulaire Werklocaties 2050 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

foto: Theo Baart De provincie Noord-Holland organiseert samen met Schiphol Area Development Company (SADC) en Stichting Kennisontwikkeling Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) het Symposium Circulaire Werklocaties 2050. Op deze avond worden de resultaten van het gelijknamige, vierdaagse atelier gepresenteerd dat Architectuur Lokaal in februari organiseert. Graag nodigen de provincie Noord-Holland, SADC en SKBN u uit om deel […]


Expositie 245 maquettes prijsvraag Tiny Housing in Almere – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

De 245 inzendingen die werden ingezonden voor de prijsvraag ‘Bevrijd Wonen. Bouw je Tiny House in Almere’ zijn tot 6 juli 2016 te zien in Kunstlinie Almere Flevoland (KAF). Dan worden de winnaars van de prijsvraag bekend gemaakt bij het symposium ‘Tiny Housing ontdekt’. De winnaars krijgen een optie op een bouwlocatie en kunnen vanaf dat moment […]


Zicht op Delft – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Stadhuis Delft De gemeenteraad van Delft vroeg eind 2005 om een discussie over ‘flankerend beleid’ op het gebied van architectuur. Daarmee wordt beleid bedoeld dat aanvullend is op en ondersteunend is bij de bestaande aanpak. In de voorbereiding op deze discussie bracht Architectuur Lokaal in beeld wat de aanpak is van laatste jaren. Dat is […]


Staatsbosbeheer – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Je bent nu hier: Home › Publiek › Staatsbosbeheer Nieuwsbericht 6 oktober 2022 Op 6 oktober heeft wethouder Joep van de Ven van de gemeente Oirschot het resultaat van de prijsvraag ‘Een Nieuwe Bouwcultuur. Biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot’ bekendgemaakt op de Floriade in Almere. Het team van stedenbouwkundige Dirk van Peijpe (De Urbanisten), […]


Europa en de architecten – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Stand van zaken in de discussie over Europese aanbestedingen van architectendiensten. Deze publicatie bevat een inventarisatie van de problemen zoals die zijn geïnventariseerd door het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal, verslagen van de gesprekken met publieke opdrachtgevers, architecten en adviseurs, het advies van Jan Brouwer, en een eerste kennismaking met de eerste digitale […]


Hoe kom ik ertussen bij ontwikkelcompetities? – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Op 18 januari 2016 vond de tweede Masterclasses Creatief Ondernemerschap voor jonge architecten en ontwikkelaars plaats bij Synchroon in Zoetermeer. Centraal stond de samenwerking bij ontwikkelcompetities. Praktijk Na een toelichting van Jeroen Güsdorff (Architectuur Lokaal) op de manier waarop ontwikkelcompetities in elkaar zitten en waar deze opdrachten te vinden zjin, gaven de ontwikkelaars van Synchroon […]