Rotterdam – Magistraat

Herbestemming van kweekschool tot woonzorgvoorziening in de vrije sector.