Spijkenisse – Zorghotel Careyn De Vier Ambachten

praktijkvoorbeeld

Voormalig verzorgingshuis herontwikkeld tot zorghotel. Praktijkvoorbeeld bij onderzoek naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg.

Naar intensieve zorg
Verzorgingshuis De Vier Ambachten is in 1983 opgeleverd en al in 2002 worden de eerste studies verricht naar de mogelijkheden voor herontwikkeling. Het gebouw voldoet niet meer, alleen al omdat de norm voor verblijfseenheden in verzorgingshuizen omhoog ging van 25 m2 naar 45 m2. Omvorming tot verpleeghuis, dat is de oplossing waar eigenaar (woningcorporatie WoonzorgNederland) en huurder (zorginstelling Careyn) samen op uitkomen.

Behoud van zorgomzet
Topos Architecten is al vanaf het begin betrokken bij de haalbaarheidsstudies. Uiteindelijk is de conclusie dat het bestaande gebouw zich goed leent voor herontwikkeling tot somatisch verpleeghuis met tijdelijke opvang en revalidatie. Een tweede conclusie is echter, dat in het oude pand te weinig kamers beschikbaar komen om tot een rendabele bedrijfsvoering te kunnen komen. Careyn moet voldoende zorg kunnen omzetten en daarvoor is nieuwbouw van 16 kamers nodig. Dat biedt extra kansen om het complex een nieuw gezicht te geven.

Een gebouw met kop en staart
De transformatie resulteert in een zorghotel met 52 kamers waarvan enkele geschikt zijn voor twee personen. Het oude verzorgingshuis vormt samen met de inpandige aanleunwoningen de staart van het vernieuwde complex. De kop op de staart is een ronde aanbouw met appartementen die desgewenst in zelfstandige woningen kunnen worden omgezet. De nieuwbouw is gebruikt om de afstemming met de omgeving te verbeteren. De ronde massa en de afwerking in leisteen en zink vormen een overgang met de historische kerk aan de markt en het wooncomplex Staalmeesters.

Lees hier de volledige projectbeschrijving.