Enschede – Roombeek

praktijkvoorbeeld

Na de vuurwerkramp van mei 2000 in Roombeek heeft de gemeente Enschede de wederopbouw samen met honderden getroffen bewoners aangepakt. Iedereen die wil, krijgt de kans om terug te keren en bij te dragen aan de planvoorbereiding.

Het stedenbouwkundige plan van Pi de Bruijn dat de structuur en de spelregels voor de herbouw geeft, is gebaseerd op menging van functies. Velen bouwen hun eigen individuele huis, maar op centrale plekken komen ook grotere gebouwen. In een samenspel van de professionele opdrachtgevers, de gemeente, de ontwerpers en de talrijke particulieren die hun eigen pand bouwen krijgt de wijk opnieuw vorm.

Stedenbouwkundig plan en regie
Al voor de ramp waren er plannen gemaakt voor woningbouw in Roombeek waarbij het de bedoeling was om aan te sluiten bij karakteristieke overblijfselen van de textielindustrie in het gebied. De verwoestingen maken het noodzakelijk om een nieuw stedenbouwkundig plan te maken. Pi de Bruijn van de Architekten Cie. krijgt hiervoor de opdracht vanwege zijn grote ervaring en zijn Twentse achtergrond. In de planvoorbereiding wordt uitgebreid gesproken met bewoners die naar de wijk willen terugkeren. Mede door hun invloed blijft de geschiedenis zichtbaar in Roombeek in de vorm van oude fabriekspanden, het oorspronkelijke stratenpatroon en het tracé van een oude spoorlijn. Het nieuwe plan is gebaseerd op een combinatie van wonen, winkelen, ontspannen, cultuur, onderwijs en bedrijvigheid. Supervisor Pi de Bruijn en de welstandscommissie beoordelen alle bouwaanvragen. Langs de centrale assen krijgen opdrachtgevers te maken met strenge regels voor de architectuur (hoge beeldregie). In andere gebieden is meer vrijheid om persoonlijke voorkeuren te volgen.

Resultaat
Roombeek werd na de wederopbouw alles behalve een zee van eengezinswoningen. Het gebied staat er inmiddels bij als een expositie over bouwen met particuliere opdrachtgevers. Deze expositie trekt niet alleen de belangstelling van architectuurliefhebbers. Roombeek is een bron van inspiratie voor andere gemeenten die hun bewoners een grotere inbreng willen geven bij stadsontwikkeling. Een deel van de aantrekkingskracht berust op de grote variëteit aan woningen. Er zijn allerlei woningtypen,
prijsklassen en architectuurstijlen terug te vinden. Ook de kwaliteit van de openbare ruimte en van de overige bebouwing draagt bij aan de sfeer in de wijk.

Meer informatie
Naar volledige projectbeschrijving

Naar documentaire Roombeek, Enschede (IDTV)

Zie ook
Architekten Cie
Roombeek