Bergeijk – Hooge Berkt

nieuwsbericht | april 15, 2024
Bergeijk – Hooge Berkt

De gemeente Bergeijk zet in op het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen voor jonge huishoudens. De Startersgroep Bergeijk realiseren 39 starterswoningen.

Alle provincies hebben een subsidieregeling voor het stimuleren van collectief particulier opdrachtgeverschap. Noord-Brabant gebruikt die regeling om het aanbod van betaalbare woningen voor jonge huishoudens te vergroten. Voldoende woningen voor starters moeten bijdragen aan leefbaarheid en economische vitaliteit. Van een collectieve aanpak van woningbouw verwacht men twee belangrijke voordelen: kostenbesparing en grotere betrokkenheid bij de buurt.

De opdrachtgever en de opgave
Startersgroep Bergeijk noemt zich ook kopersvereniging. Daaruit spreekt dat de kopers zelf zich organiseren om tot zaken te komen met gemeente, architect en aannemer. Ook sluiten zij contracten met ondersteuningsorganisatie BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) en corporatie Woningbelang Valkenswaard die als achtervang optreedt. De Startersgroep Bergeijk kan aan de slag als de gemeente bouwgrond beschikbaar stelt op uitbreidingslocatie Hooge Berkt aan de rand van Bergeijk. De gemeente formuleert voorwaarden voor de bebouwing van deze locatie. Zo moet het nieuwe woongebied een duidelijke eigen identiteit krijgen en goed aansluiten op zowel de landschappelijke omgeving als op de aangrenzende woonwijk. Er dient sprake te zijn van een mix van woningtypes, en van een oriëntatie van de woningen op de straat. Er wordt gestreefd naar eenheid in architectuur met betrekking tot uitstraling, materiaalgebruik en kleur. Met behulp van BIEB gaat de startersgroep op zoek naar architecten die hun idee vorm kunnen geven. Na kennismaking met diverse bureaus kiest men voor het Eindhovense bureau Van de Pauwert architecten. Samen met deze ontwerpers komt de startersgroep tot een stedenbouwkundig plan voor de locatie als geheel op basis van de gemeentelijke uitgangspunten. Als bijdrage aan de betaalbaarheid rekent de gemeente een gereduceerde grondprijs.

Resultaat
Met gepaste trots constateren de bewoners dat hun opzet – het realiseren van betaalbare woningen – is geslaagd. In totaal zijn 39 woningen gebouwd in verschillende woningtypen. De goedkoopste woning kost € 130.000,– k.k.. De penningmeester licht toe dat daarbij niet alleen de gereduceerde grondprijs een rol speelt. Ook helpt het dat een project in CPO vrijstelling van btw heeft en dat standaardisering van het casco de aanneemsom heeft gedrukt. Diverse bewoners hebben de basiswoning aan hun wensen aangepast met individuele opties. De startersvereniging is nog niet klaar. Op verschillende plekken in de gemeente gaat de vereniging in samenwerking met de woningcorporatie en de gemeente verder met bouwen.

Meer informatie
Naar volledige projectbeschrijving