Platform Openbare Ruimte

Interventie Aayu: bee shrine

Alles is tijdelijk, de mens, een boom, een buurt, de vorm van de stad. Het is alleen een kwestie van vaart en schaal. Hoe tijdelijk is nu? Als alles tijdelijk is, wat gebeurt daarna? Wat laten we achter? Een momentopname: een proefopstelling van de gezonde stad, een stad die zelf grondstof en...

Interventie NL Architects: ‘Greening’ the City

  'Greening' the City: Mini Golf at the Harbour Club parking lot Hoe kunnen we leven brengen in de ‘stedelijke woestijn’? In de stad zijn verrassende open plekken ontstaan; er is gesloopt, maar de bouw werd uitgesteld. Ook in het Cruquiusgebied in Amsterdam stokte de...

Ontwerp als activator #2 Drie debatten op locatie

ontwerp | debat | juni, juli 2013 | Amsterdam, Leiden
Platform Openbare Ruimte (POR) organiseert in 2013 een reeks debatten en ruimtelijke interventies rondom het thema: ´Ontwerp als activator. Hoe kan ontwerp nieuw gebruik van de openbare ruimte activeren?´ Na een geslaagde aftrap van het jaarprogramma in april zijn drie ontwerpbureaus van...

Ruimtelijke interventies van start

Platform Openbare Ruimte (POR) organiseert in 2013 een reeks debatten en ruimtelijke interventies rondom het thema: ´Ontwerp als activator. Hoe kan ontwerp nieuw gebruik van de openbare ruimte activeren?´ Drie bureaus zijn op drie aangewezen locaties aan de slag. De bureaus en locaties...

Match-making: terrein zoekt invulling

oproep
Platform Openbare Ruimte organiseert in juni en juli 2013 interventies in de openbare ruimte door drie bureaus op drie verschillende terreinen. Kent u of heeft u een braakliggend terrein dat een tijdelijke invulling zou kunnen krijgen of heeft u een goed idee voor een tijdelijk invulling? Bent u...

Bevindingen: bijeenkomst Ontwerp als activator #1

bijeenkomst
'Hoe ontwerp in te zetten is als activator van de openbare ruimte?' blijkt een actuele kwestie te zijn. Dat bleek onder andere uit de grote opkomst en de actieve discussie bij de bijeenkomst op 10 april in Putten. Het volgende valt te concluderen: 1.  De openbare ruimte is geen statisch...

Ontwerp als activator #1: Hoe kan ontwerp nieuw gebruik van de openbare ruimte activeren?

Archief bijeenkomst | 10 april 2013 | 10:30 - 12:30 | Kasteel De Vanenburg | Putten
De openbare ruimte is niet langer helder gedefinieerd, noch in fysieke vorm, grootte en gebruik, noch in conceptuele vorm. Door stagnerende bouwprocessen en financieringsproblemen komen tijdelijk braakliggende terreinen steeds vaker voor. Hierdoor verandert ook de programmering en functie van de...