Spelregels

De spelregels voor de ruimtelijke interventies

  • Het gaat over terreinen die bestemd zijn voor ontwikkeling maar die nu tijdelijk leegstaan.
  • De interventies zijn erop gericht uit te zoeken wat voor type invulling deze terreinen kunnen krijgen. Uitgegaan wordt van een tijdelijke invulling die de toekomstige ontwikkeling niet in de weg staat.
  • Invulling komt tot stand door een kleine (ontwerp)investering, lichte uitvoerbaarheid en snelheid.
  • De interventie kan herhaald of verplaatst worden mocht het terrein in ontwikkeling komen.
  • Het ontwerp ontlokt een gebruik dat prikkelend is en niet alleen op één doelgroep gericht is. Daarmee krijgt het betekenis voor de stad, het dorp.

Heeft u ook een terrein dat u tijdelijk een inspirerende invulling wil laten geven? Neemt u contact op met Carolien Ligtenberg carolien@bureauzwirt.nl, T 06-13064867