Ruimtelijke kwaliteit Hengelo – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Stadhuis Hengelo

Hengelo werkt aan een visie op ruimtelijke kwaliteit voor de toekomst. De gemeenteraad heeft de grote lijnen hiervoor uitgezet en de kadernota Ruimtelijke Kwaliteit 2030 vastgesteld. Om het begrip ruimtelijke kwaliteit verder te concretiseren en daarover te communiceren vroeg de gemeente aan Architectuur Lokaal een cursus te organiseren.

Daarbij kwamen de volgende thema’s aan de orde: het vertalen van de gemeentelijke beleidsambities naar praktische en tastbare aangrijpingspunten, het selecteren van private partners en ontwerpers, de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad om greep te houden op het proces, het bepalen welke personen, instellingen en organisaties met de toekomstplannen te maken hebben, en het bedenken van strategieën om hen te betrekken bij de planvorming.