Bouwmeesters over omgevingsrecht – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 30, 2023

vlnr Christine de Ruijter, Frans Tolsma, Elbert van der Linden, José van Campen, Tony Douma, Egbert Stolk, Sandra van Assen, Pascal Wauben, Egbert Stolk, Ingeborg Thoral, Max van Aerschot, Jac Boot, Rob Hendriks, Flip ten Cate, Abe Veenstra, Maaike van Beusekom, Chris Vanderheyden, Eric Luiten, Indira van ’t Klooster, Gerben Lankhaar, Robin Veenink, Wybe Nauta, Maarten Schmitt, Marcel van Heck, Dennis Smit. Foto: Eva Kasbergen Slideshow vlnr Christine de Ruijter, Frans Tolsma, Elbert van der Linden, José van Campen, Tony Douma, Egbert Stolk, Sandra van Assen, Pascal Wauben, Egbert Stolk, Ingeborg Thoral, Max van Aerschot, Jac Boot, Rob Hendriks, Flip ten Cate, Abe Veenstra, Maaike van Beusekom, Chris Vanderheyden, Eric Luiten, Indira van ’t Klooster, Gerben Lankhaar, Robin Veenink, Wybe Nauta, Maarten Schmitt, Marcel van Heck, Dennis Smit. Foto: Eva Kasbergen Foto: Eva Kasbergen Foto: Eva Kasbergen Foto: Eva Kasbergen Foto: Eva Kasbergen Foto: Eva Kasbergen
Foto: Eva Kasbergen

Dertig bouwmeesters van het rijk, de provincies en de gemeenten kwamen op 6 november bijeen om zich onder voorzitterschap van Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water, te oriënteren op het voorstel voor de Omgevingswet. De discussie werd gevoerd aan de hand van knelpunten uit de praktijk van de bouwmeesters en de visie ‘Urgentie, verleiding en gereedschap’ van planoloog José van Campen op de zes kerninstrumenten van de nieuwe wet. ‘Het gesprek over het belang van ruimtelijke kwaliteit moet worden georganiseerd.’

De Nederlandse Bouwmeesters komen sinds 2009 regelmatig bijeen om gezamenlijke discussiepunten aan de orde te stellen. Het netwerk, opgericht in 2009, is een samenwerkingsverband van het College van Rijksadviseurs en Architectuur Lokaal. Bij de netwerkbijeenkomst over de Omgevingswet stond centraal dat de nieuwe wet randvoorwaarden schept voor het toetsen en borgen van ruimtelijke kwaliteit en verder zo min mogelijk verplicht stelt. Hoe wordt getoetst en geborgd laat het rijk aan de decentrale overheden over. Of gemeenten bijvoorbeeld gebruik maken van bestaande instrumenten zoals een welstandscommissie, bepalen zij voortaan zelf.

Klik hiernaast voor:

  • ‘Bouwmeesters en Omgevingsrecht’, verslag van de netwerkbijeenkomst
  • ‘Urgentie, verleiding en gereedschap. Mogelijkheden en beperkingen van de Omgevingswet voor lokaal en provinciaal decentraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid’, essay van planoloog  José van Campen in opdracht van het College van Rijksadviseurs
  • ‘Mooiwaarts naar de Omgevingswet’, inleiding Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
  • ‘De Omgevingswet in wording’, inleiding van Edward Stigter, programmadirecteur Eenvoudig beter, ministerie van Infrastructuur en Milieu

Atelier ZZ
Uit onderzoek van Atelier ZZ – het werkprogramma dat Architectuur Lokaal uitvoert voor het AAARO werkprogramma Opdrachtgeverschap en Omgevingsrecht – komt naar voren dat afstemming en samenwerking tussen provincies en gemeenten slecht verloopt. Het onderzoek van Atelier ZZ wordt op 21 november gepresenteerd bij Expeditie 2013 van Ruimtevolk, waar honderden professionals van zo’n 250 organisaties bijeenkomen. De aanmelding sluit op 15 november.

Foto’s: Eva Kasbergen