Publicaties – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

De publicatie AAARO, Vier jaar ontwerpkracht in Nederland geeft een indruk van de projecten die vanaf 2013 zijn uitgevoerd in het kader van de ’ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016’, die hiermee is afgesloten.

Architectuur Lokaal volgde de resultaten van de programma’s en

Download pdf (gratis)Meer informatie
Architectuur Lokaal, 2008

De basis van de brede school.
Deze uitgave verscheen bij het gelijknamige landelijke debat over opdrachtgeverschap bij brede basisscholen op 17 maart 2008 in Radio Kootwijk, Apeldoorn. Architectuur Lokaal organiseerde dit debat in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Download pdf (gratis)Meer informatie

Een belangrijke boodschap van deze door NederlandBovenWater uitgegeven publicatie is: maak eenvoud niet complex door een systeem dat eerder tegenwerkt dan meewerkt. Deze boodschap loopt als rode draad door bijdragen van onder meer directeur PBL Hans Mommaas, voorzitter Netwerk Energieneutraal Henk

Download pdf (gratis)Meer informatie
Architectuur Lokaal, 1994

Informatiebundel, samengesteld ten behoeve van het gelijknamige intern beraad van het Platform Architectuur Lokaal.

De publicatie is uitverkocht.

Architectuur Lokaal, 1997

Reader bij de vier excursies voor gemeentebestuurders, ambtenaren en schoolbestuurders met scholenbouw als onderwerp, naar Den Haag, Rotterdam, Groningen en Tilburg.

De publicatie is uitverkocht.

Herfst 1993 De oogst van Europan; een schat aan ideeën voor de ontwikkeling van stedebouw en architectuur. Stimuleringsfonds in de strijd tegen de nikserigheid, Architectentitel beleidsinstrument lokale overheden? De zichtbaarheid van het architectuurbeleid, Europese voorschriften voor aanbestedingen per 1
Download pdf (gratis)Meer informatie
Winter 1993 Verlegen om debat Ideeën prijsvraag stadspleinen in Bergen op Zoom en Roosendaal. Architectuurbeleid, of: waar begin je aan? Van ambitie tot allure Publiek-private samenwerking en financiering van kwaliteit. Stadsbeheerplan Tilburg als voorbeeld Regionale bijeenkomsten kwaliteitsbeleid.
Download pdf (gratis)Meer informatie
Lente 1994 De periferie centraal VINEX-Iokaties nader bekeken. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur na acht maanden en twee subsidieronde. The sky is the limit of hoe men tegenwoordig uit zijn dak gaat. Beeldkwaliteitplan: instrument ter vergroting draagvlak gemeentelijk architectuurbeleid.
Download pdf (gratis)Meer informatie
Zomer 1994 Beleid voor landschapsarchitectuur. Intensivering samenwerking Ministeries van WVC, VROM en LNV. Diemerzeedijk Ideeënprijsvraag voor de inrichting van een gesaneerd gebied. Duurzaam plannen, bouwen en beheren. Een stadsbeeldplan voor de Plantagebuurt. Van ambitie tot allure. Welstand en
Download pdf (gratis)Meer informatie