Architectuur Lokaal #03

Lente 1994
De periferie centraal VINEX-Iokaties nader bekeken. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur na acht maanden en twee subsidieronde. The sky is the limit of hoe men tegenwoordig uit zijn dak gaat. Beeldkwaliteitplan: instrument ter vergroting draagvlak gemeentelijk architectuurbeleid.

Download pdf (gratis)