Anders Denken, Durven Doen

Een belangrijke boodschap van deze door NederlandBovenWater uitgegeven publicatie is: maak eenvoud niet complex door een systeem dat eerder tegenwerkt dan meewerkt. Deze boodschap loopt als rode draad door bijdragen van onder meer directeur PBL Hans Mommaas, voorzitter Netwerk Energieneutraal Henk Tiesinga, ondernemer Bram Bernhard en Minister van Staat Sybilla Dekker.

De publicatie is hier te downloaden en te bestellen door overmaking van € 15,- op rekeningnummer NL19 TRIO 0197 7593 19 ten name van Coöperatie NederLandBovenWater met vermelding van uw naam en postadres.


Download pdf (gratis)