Architectuur Lokaal #02

Winter 1993
Verlegen om debat Ideeën prijsvraag stadspleinen in Bergen op Zoom en Roosendaal. Architectuurbeleid, of: waar begin je aan? Van ambitie tot allure Publiek-private samenwerking en financiering van kwaliteit. Stadsbeheerplan Tilburg als voorbeeld Regionale bijeenkomsten kwaliteitsbeleid.

Download pdf (gratis)