Architectuur Lokaal #01

Herfst 1993
De oogst van Europan; een schat aan ideeën voor de ontwikkeling van stedebouw en architectuur. Stimuleringsfonds in de strijd tegen de nikserigheid, Architectentitel beleidsinstrument lokale overheden? De zichtbaarheid van het architectuurbeleid, Europese voorschriften voor aanbestedingen per 1 juli 1993 van kracht.

Download pdf (gratis)