Architectuur Lokaal #04

Zomer 1994
Beleid voor landschapsarchitectuur. Intensivering samenwerking Ministeries van WVC, VROM en LNV. Diemerzeedijk Ideeënprijsvraag voor de inrichting van een gesaneerd gebied. Duurzaam plannen, bouwen en beheren. Een stadsbeeldplan voor de Plantagebuurt. Van ambitie tot allure. Welstand en communicatie.

Download pdf (gratis)