Winnaar Gouden Piramide 2003 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 27, 2023

De rijksprijs werd door de Minister van VROM, mevrouw Sybilla M. Dekker uitgereikt aan Vereniging Natuurmonumenten met de projecten de Uitkijktoren Fochteloerveen te Ravenswoud, Landgoed Koningshof te Overveen en Paviljoen de Posbank bij Rheden.
De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening en is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM/WWI, LNV, OCW, en VenW.

De Gouden Piramide 2003 is bestemd voor opdrachtgevers die een project – of meerdere projecten – hebben gerealiseerd op de ontwerpschaal van het ‘microniveau’: architectuur van een gebouw en/of ensemble (inclusief hergebruik en restauratie), inrichtingsontwerpen, een civieltechnisch ontwerp van niet té grote omvang.

Architectuur Lokaal verrichtte ondersteunend werk voor de uitschrijver van deze prijs.

Kijk voor meer informatie over de Gouden Piramide op goudenpiramide.nl  en rijksbouwmeester.nl