Voorbeelden hergebruik bestaande panden voor zorg

Archief 25 november 2010

Woonzorgcentrum De Regenboogm, Dronten

Onderzoek voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar hergebruik van bestaande panden voor zorg. Architectuur Lokaal brengt praktijkervaringen in kaart.

Themamiddag 25 november
Op deze middag passeren goede voorbeelden de revue. De resultaten van het onderzoek door Architectuur Lokaal  en RIGO Research en Advies naar herontwikkeling van zorgvastgoed komt aan bod. De middag is gewijd aan de kritische factoren voor de doorexploitatie van bestaand zorgvastgoed: waar liggen kansen en valkuilen? Drie praktijkvoorbeelden uit het onderzoek van Architectuur Lokaal/RIGO worden gepresenteerd:
- Bartholomeus Gasthuis: architect William Stijger van Op ten Noord, Blijdenstein bv en directeur Willy van Egdom.
- Swinhove: architect Ronald de Rooij van ToposArchitecten en bestuurder Guus  Bannenberg.
- Careyn Zorghotel De Vier Ambachten: architect Ronald de Rooij van ToposArchitecten en locatiemanager Chris de Jong

Zorggebouwen: meer doen met bestaande panden
Er zijn tal van argumenten om gebruik te maken van bestaande panden. Dat kan winst opleveren voor de zorgaanbieder, de cliënten en voor de wijdere omgeving. Winst in termen van duurzaamheid, draagvlak en karakter. Staan daar ook verliesposten tegenover? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is geïnteresseerd in praktijkervaringen op dit terrein en heeft gevraagd aan RIGO Research en Advies en Architectuur Lokaal om een tiental gerealiseerde voorbeelden onder de loep te nemen.

Praktijkervaringen
Er zal onderzoek worden gedaan naar voorbeelden in de volgende categorieën:

De aanpassing en herbouw van bestaand zorgvastgoed (de transformatie). Het vernieuwingsprogramma kan bijvoorbeeld  betrekking hebben op meer woonkwaliteit, veranderingen naar kleinschalige zorg of op technologische innovaties;

De aanpassing van leegstaande gebouwen om als zorgvastgoed te kunnen gebruiken (de herbestemming).  Dat kunnen zowel rijksmonumenten, gemeentemonumenten, maar ook gebouwen zonder monumentale status zijn. We zoeken enkele typerende voorbeelden die nog niet eerder onderzocht zijn, waaronder de ombouw van kantoren tot zorgwoningen;

Een ingrijpende omvorming van gewoon wonen tot wonen met zorg (de opwaardering). Een vernieuwing van een ouderenhofje tot wonen met zorg zou bijvoorbeeld een interessante casus kunnen zijn.