Tijdschrift Architectuur Lokaal #91

nieuwsbericht | 17 mei 2018 | Architectuur Lokaal #91

Vanaf vandaag verschijnt het tijdschrift van Architectuur Lokaal, vier jaar na de laatste uitgave, weer regelmatig. Digitaal in plaats van in druk, maar met dezelfde doelstelling als voorheen: het bieden van handreikingen aan met name publieke opdrachtgevers, over interessante ontwikkelingen op het gebied van actuele opgaven die, met inzet van ontwerp, ruimtelijk worden vertaald, en over voorbeelden overal in het land. Voor de liefhebbers is het tijdschrift ook weer in groot formaat in druk verkrijgbaar.

In nummer #91 belichten we in 24 pagina’s onder andere de resultaten van de zogenoemde 'wethoudersenquête' die Architectuur Lokaal vierjaarlijks houdt onder wethouders aan het einde van een collegeperiode. Wat zijn volgens hen de belangrijkste opgaven voor de toekomst, en wat adviseren zij aan hun opvolgers?
Verder verkennen we het wel en wee van de gemeentelijke herindeling van Meierijstad, en beantwoordt Hugo Priemus vragen over de dilemma’s in de woningbouw. Waarom baseert de gemeente Schagen haar omgevingsvisie op geluk? Hoe kijkt de gemeente Bladel terug op het innovatieve ontwerpproces voor de Egyptische Poort? En wat gebeurde er na de bekendmaking van de winnende plannen voor de ontwerpprijsvraag WHO CARES van de Rijksbouwmeester, samen met Humanitas en de gemeenten Rotterdam, Groningen, Sittard-Geleen en Almere? En er is meer.
Architectuur Lokaal #91 wordt verspreid onder alle wethouders en andere belangstellenden in Nederland, en op verzoek in druk gestuurd aan wie verder geïnteresseerd is.

Groot formaat
Wilt u het tijdschrift op het vertrouwde grote formaat in druk ontvangen? Voor € 7,50 wordt het aan u toegestuurd nadat u onderstaand formulier heeft geretourneerd.

Informatie
Alle eerdere uitgaven van het tijdschrift, de nummers #1 tot en met #90, die in de jaren 1993 - 2013 werden uitgegeven, kunt u hier nalezen.
Voor opmerkingen en vragen kunt u mailen naar Margot de Jager, ook als u het tijdschrift niet digitaal heeft ontvangen, maar dat wel zou willen.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp.


Download pdf (gratis)