Tijdschrift – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Herfst 1993 De oogst van Europan; een schat aan ideeën voor de ontwikkeling van stedebouw en architectuur. Stimuleringsfonds in de strijd tegen de nikserigheid, Architectentitel beleidsinstrument lokale overheden? De zichtbaarheid van het architectuurbeleid, Europese voorschriften voor aanbestedingen per 1
Download pdf (gratis)Meer informatie
Winter 1993 Verlegen om debat Ideeën prijsvraag stadspleinen in Bergen op Zoom en Roosendaal. Architectuurbeleid, of: waar begin je aan? Van ambitie tot allure Publiek-private samenwerking en financiering van kwaliteit. Stadsbeheerplan Tilburg als voorbeeld Regionale bijeenkomsten kwaliteitsbeleid.
Download pdf (gratis)Meer informatie
Lente 1994 De periferie centraal VINEX-Iokaties nader bekeken. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur na acht maanden en twee subsidieronde. The sky is the limit of hoe men tegenwoordig uit zijn dak gaat. Beeldkwaliteitplan: instrument ter vergroting draagvlak gemeentelijk architectuurbeleid.
Download pdf (gratis)Meer informatie
Zomer 1994 Beleid voor landschapsarchitectuur. Intensivering samenwerking Ministeries van WVC, VROM en LNV. Diemerzeedijk Ideeënprijsvraag voor de inrichting van een gesaneerd gebied. Duurzaam plannen, bouwen en beheren. Een stadsbeeldplan voor de Plantagebuurt. Van ambitie tot allure. Welstand en
Download pdf (gratis)Meer informatie
Herfst 1994 De kwaliteit van nieuwbouwwijken in Middelburg: Wie is er nu wezenlijk geïnteresseerd? De stadsarchitect: relikwie uit het verleden of superman voor bestuurlijk onvermogen. Thuis in de stad aan het water: Studiedag over dijkversterking in oude steden aan de rivier. Woningcorporaties: een
Download pdf (gratis)Meer informatie
Winter 1994 Schoon en intiem; de nieuwe koers van het Schiedamse bouwen. Nog niet van een zinken dakje. Duurzaam bouwen in Smallingerland. Stadsarchitect en bestuurlijke cultuur.
Download pdf (gratis)Meer informatie
Lente 1995

Handboek gemeentelijk architectuurbeleid. Niet Grijs! architectuur en lokaal bestuur. Ontwerpen aan Holland Stad en land in de 21e eeuw. Voorbij de Vinex: Discussie over de Randstad als Hollandse metropool. Experimenteel initiatief van Europan. Industriële woningproduktie voor vluchtelingen en

Download pdf (gratis)Meer informatie
Zomer 1995 Architectuurbeleid in niet-stedelijke gemeenten Symposium in Oisterwijk. Bomenbeleid Maastricht De afvalcontainer van tijdelijk element naar straatmeubilair.
Download pdf (gratis)Meer informatie
Zomer 1995

When do we switch to Plan B? Het Randstad-debat vervolgd. Ontwerpen voor Nederland Eerste discussie aan de Vinkeveense Plas. Architectuurbeleid Almelo Buitenruimte: niemandsland?

Download pdf (gratis)Meer informatie
Winter 1995 De kunst van slopen en verbouwen. Industrielandschap Zaanstreek. De oogst van oktober Prijsvragen en meervoudige opdrachten. Kanttekeningen bij een prijsvraag in Drunen Prijsvragen en meervoudige opdrachten.
Download pdf (gratis)Meer informatie